Vítejte v INNP

INNP – nový vítr v oblasti poruch chování a učení.

Co vám můžeme nabídnout? Nový vítr v této problematice. Naším zájmem je podělit se s vámi o to, co víme a co jsme na vlastní kůži s dětmi vyzkoušely. Poskytneme vám metody a návody, které povedou k tomu, že vy a vaše děti budete spokojenější a klidnější. Pomůžeme dětem „odbrzdit“ to, co jim brání v rozvoji jejich potenciálu.

Tak jsme tady: Petra, Katka, Stáňa, Tereza, ženy, které touží dát věci do pohybu v oblasti, která je velmi aktuální a kterou vnímáme jako důležitou pro celkový rozvoj dětí. Pokud jste se dostali na tyto stránky, určitě jste ve vaší rodině nebo ve svém okolí narazili na pojmy ADHD, dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, vývojová dysfázie, logopedické problémy či porucha autistického spektra. Jsou ty problémy, kvůli kterým jsou děti ve větší či menší míře roztěkané, nesoustředěné, s obtížemi čtou, vyslovují, píšou nebo jsou velmi nešikovné. S tím souvisí, že špatně ovládají své emoce, hůř si věci pamatují, jsou chaotické a není na ně spolehnutí.  Jsou to též problémy, které se projevují už od útlého věku, zahrnují tedy v různých podobách různé věkové skupiny (novorozenec, batole, předškolák, školák).  Jsou to potíže, které spojuje medicínský pojem neurovývojové poruchy. Nelekněte se, je důležité si tento pojem uvědomit a zapamatovat. Vede k řešení a výsledkům, které vás nadchnou.

Metody, které v rámci INNP zprostředkováváme, jsou osvědčené, nápadité, vedou k pochopení a řešení formou jednoduchých fyzických cvičení. Výsledkem je zmírnění projevů, které obtěžují vaše děti i vás samotné.

Náš tým se skládá ze speciální pedagožky a tří žen, kterým leží na srdci nejen osudy dětí, které mají některé z těchto obtíží, ale i pocity rodičů, kteří jsou zoufalí a neví si s nimi rady. Stejně tak bychom rádi pomohli učitelům, kteří kvůli rostoucímu počtu těchto dětí zažívají ve svých třídách perné chvilky.

Jsme nově založenou neziskovou platformou, která má po za cíl propojovat dvě hlavní oblasti, jichž se toto téma dotýká: lékařskou a pedagogickou. Naše aktivity tedy ovlivní tyto cílové skupiny, jimž jsou:  

  • Rodiče a děti
  • učitelé (ale i vychovatelé, instruktoři či pedagogové volného času)
  • lékaři (pediatři, neurologové, psychiatři)
  • další odborníky (psychologové, logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeuti).

INNP má dva hlavní cíle:

  1. pomáhat rodičům a dětem v rámci komplexní poradenské činnosti, seminářů a individuálních konzultací či konzultací ve školkách a školách
  2. šířit povědomí mezi laickou veřejností a odborníky, propojovat je a vytvářet ucelený informačně-odborný systém, který v této republice zatím postrádáme.

Jaké jsou naše zkušenosti? Kurzy u renomovaných odborníků (neuro-vývojová stimulace u Mgr. Volemanové, Celostní program vývoje MUDr. Kleplové®) a praxe s vlastními dětmi.  Mnoholetá praxe v speciálně-pedagogickém poradenství a  terapeutické činnosti energetické psychologie, terapeutická cvičení s dospělými a dětmi, přednášky ve školách, mateřských centrech, panelová diskuse na téma prevence poruch chování a učení, publikační činnost.

Těšíme se, že vám pomůžeme a že vaše děti brzy budou pozorné a spokojené.

Autorský podpis:

INNP – nový vítr v oblasti poruch chování a učení. Naší touhou je předávat dál to, co jsme s vlastními dětmi absolvovaly a prožily a co považujeme za užitečné. Totiž to, aby každé dítě mohlo naplno rozvíjet svůj potenciál a nebylo brzděno něčím, za co nemůže. Naším zájmem je rozšiřovat povědomí o této problematice mezi všechny, kdo mají s těmito dětmi co do činění: rodičům, dětem, pedagogům, lékařům.

Můžete nám napsat na info@innp.cz.

Více o INNP najdete zde.

Napsat komentář