menu

Svět bez ADHD 6. díl: pohled speciální pedagožky a terapeutky

24. května 2021 | ADHD očima odborníků

Konečně něco zajímavého o mé milované dětské józe a vlivu na děti s ADHD! Vliv pohybu na rozvoj dětí je nesporný. Že se to dá dělat zábavnou formou, o tom mě přesvědčuje Česká asociace dětské jógy, kde jsem se před lety stala též lektorkou. Na jednom z posledních setkání instruktorů jsem byla z jedné lekce „Jóga pro děti se speciálními potřebami“ obzvláště nadšená. Speciální pedagožka na Speciální základní škole v Poděbradech Mg. Andrea Marešová byla skvělá a já jsem ráda, že se s námi podělila o své náhledy na děti s ADHD. Před sedmi lety zapojila do života hendikepovaných dětí jógu. Jako terapeutka Dornovy metodypraktik přírodní medicíny vidí cestu k fyzickému i duševnímu zdraví pravidelným začleňováním dětské jógy nejen do školy, ale i mimo ni. A nyní si můžete přečíst její pohled.

Co pro vás znamená pojem ADHD?

Vzhledem ke své profesi vím, že to je porucha pozornosti s hyperaktivitou. Tyto děti jsou dost často ocejchovány jako „zlobivé“, „nevychované“ nebo „nevzdělavatelné“. Pro mě ale tento pojem znamená, že jsem se dostala do kontaktu s dítětem, které mnohem více než jakékoliv jiné potřebuje lásku, pochopení a trpělivost. Je to lidská bytost, která nemá pevné kořeny a doslova „lítá vzduchem“.

V čem spočívá váš přístup nebo vaše metoda? 

Při své práci využívám prvky dramatické výchovy, které pomáhají dětem najít sebe sama, důvěřovat si a prožít intenzivní okamžiky. Ve svých hodinách vycházím z přirozené napodobivé hry založené na „přeměně“, při níž se děti stávají něčím nebo někým jiným a vstupují do fiktivního světa, jenž aktivně spoluvytvářejí. Tento přístup umí děti namotivovat, učí je zažít úspěch, vede je k sebeúctě i k úctě a respektu k okolí.

Jaký by byl podle vás ideální stav u dětí s ADHD po absolvování vašeho přístupu nebo vaší metody? 

Ideální stav? Ideální stav přeci neexistuje. Vše je ideální v každém okamžiku našeho bytí. Každé dítě je jedinečné a to, co platí u jednoho, nemusí platit u druhého. Mým cílem je neklidné děti jógou zklidnit a ty méně aktivní naopak podpořit.

Jaké oblasti se zlepšují nejčastěji? 

Velmi důležité je si uvědomit, že dětská jóga není jen o cvičení. Učím děti vnímat jógu jako jiný rozměr pohledu na život. Velkým přínosem dětské jógy je to, že se děti více soustředí, umí lépe spolupracovat, snadněji zvládají nové situace a lépe se vyrovnávají s nečekanými momenty. Jóga jim tak pomáhá nejen ve škole, ale i mimo ni. 

Proč se ideálního stavu někdy nedaří dosáhnout? 

Jak už jsem říkala, pro mě pojem „ideální stav“ neexistuje. Ano, můžeme se snažit nalézat podpůrné mechanismy, které nám pomohou tyto děti lépe „usměrnit“, aby příliš nevyčnívaly z  řady. Ale nesmíme být zklamaní, když se nám to nepovede. A proč to tak je? Nedali jsme si příliš vysoké cíle? Rozumí nám dítě, co po něm chceme? Hledala jsem správný způsob komunikace? Nabídla jsem mu možnosti volby? Cítilo se se mnou v bezpečí? Na tyto a spoustu dalších otázek vám velmi rádo dítě odpoví samo. Zkuste se zeptat právě jeho, co by mu udělalo dobře. Jak velmi ráda říkám: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Jaké 3 věci byste doporučili DĚTEM, které k vám chodí?

Jaké 3 věci byste doporučili rodičům, kteří vás ještě neznají?

Jaké 3 věci byste doporučili učitelům a ostatním, kteří s těmito dětmi přichází do kontaktu?

Máte nějaký jiný postřeh k této problematice?

Pokud dítě nezvládá být součástí kolektivu, dopřejte mu individuální čas a věřte, že skrze získané zkušenosti a váš osobitý přístup se jednoho dne bude moci začlenit do skupiny, aniž by ji jakýmkoliv způsobem narušovalo a zároveň neztratilo svoji autentičnost.

Mg. Andrea Marešová – http://www.ama-therapy.cz/