Nabízíme poradenství pro rodiče a děti

Čas strávený s dětmi je vzácný. Trávíte jej raději v klidu a při příjemných aktivitách nebo se s dětmi dohadujete a myslíte si, že vám něco dělají pořád naschvál?

Každý chce být pochopen, každý se chce se cítit dobře.

Nabízíme odborný, vlídný, empatický přístup k rozvoji vašeho dítěte v souladu s moderními výchovně-vzdělávacícmi trendy. Vysvětlujeme příčiny případných obtíží. Pomáháme vašim dětem formou hravého cvičení k lepšímu soustředění a učení. Naším zájmem je podělit se s vámi o to, co víme a co jsme na vlastní kůži s dětmi vyzkoušely. Poskytneme vám metody a návody, které povedou k tomu, že vy a vaše děti budete spokojenější a klidnější.

Pomůžeme dětem „odbrzdit“ to, co jim brání v rozvoji.

Chci vědět, co jsou neurovývojové poruchy

Na čem si zakládáme

  • Společný čas: „Jakýkoli čas strávený s dětmi se počítá“
  • Společný zájem: „Jakákoli společná aktivita vede děti k vědomí, že o ně máme zájem“
  • Společný pohyb: „Jakýkoliv pohyb je skvělý, cíleným pohybem zlepšujeme fungování mozkových center a propojení nervových spojů“
  • Komplexní, laskavý a individuální přístup k dítěti i rodiči

Pomůžeme dětem nastartovat jejich potenciál.

Vyberte svou kategorii

Připravený rodič

Víme, jak moc je důležité být na výchovu a děti připraven, jaký význam má něžné očekávání miminka a komunikace s ním už před porodem. A jak je celý přístup klíčový pro jeho pocity, chování, harmonický rozvoj, ale i pro jeho školní dovednosti. …..více zde

Novorozenec a batole

Víme, že první roky života jsou pro rozvoj nervových spojů zásadní. A jak je důležité toto období nepromeškat, věnovat se dítěti po všech stránkách, rozvíjet jeho smysly, pohyb a emoce. Aby mělo vše podstatné pro rozvoj jeho potenciálu….více zde

Předškolák

Víme o tom, že do období šesti let se dítěti nejvíce rozvíjí nervové spoje a že je optimální čas pro rozvoj funkcí nutných pro čtení, psaní, počítání. Poradíme vám, jak předcházet poruchám učení a chování…. více zde

Mladší školní věk

Víme o tom, jak je důležité zvážit správné načasování vstupu do školy a že první roky ve školy jsou důležité právě pro rozvoj budoucího učení. Víme toho hodně o moderních principech vzdělávání. Poradíme, jak ve školním věku řešit poruchy chování a učení… více zde

Starší školní věk

Víme i o tom, že děti ve škole bývají unavené, podrážděné, jsou permanentně online, mají horší sociální vazby, nízké sebevědomí a často mají pocit, že jsou nanic. Pojďme jim věnovat pozornost, pomozme jim najít cestu k sobě, vyřešit jeejich migrény a nepříjemné pocity, víme, jak na to…Více zde

Semináře

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které chceme předávat dál na našich seminářích: Jak rozvíjet mozek dítěte pohybem? Co naopak rozvoji dítěte škodí? Jak se můžete inspirovat? Jak se cítí děti, které s obtížemi čtou, píší nebo jsou nesoustředěné a často bývají vzteklé a těžko se s nimi vychází…Nabízíme možnost účasti na zajímavých a informacemi nabitých interaktivních seminářích více zde