Procházíme akceleračním programem

Podařilo se nám zachytit včas přihlášku pro akceleraci a podporu společensky prospěšného podnikání v rámci projektu Impact First. Stihly jsme termín podání přihlášky do 8.běhu tohoto projektu. Náš tým zpracoval prezentaci, stručný popis projektu a nakonec jsme 28.2. prezentovaly náš záměr v Praze v sídle Impact Hub před porotou a dalšími zájemci, kteří se do projektu přihlásili.

Společenský problém v podobě nového přístupu v oblasti poruch chování a učení stejně jako potenicál našeho týmu v této fázi porotu zaujaly, takže postupujeme mezi pěti vybranými projekty dál.

Tým Impact First je profesionální a tak se na naši participaci v projektu a spolupráci s mentorem velmi těšíme a věříme, že se posuneme v naší odbornosti ještě dál a že vše bude mít smysl především pro celou problematiku neurovývojových poruch u nás.


Vítejte v INNP

INNP – nový vítr v oblasti poruch chování a učení.

Co vám můžeme nabídnout? Nový vítr v této problematice. Naším zájmem je podělit se s vámi o to, co víme a co jsme na vlastní kůži s dětmi vyzkoušely. Poskytneme vám metody a návody, které povedou k tomu, že vy a vaše děti budete spokojenější a klidnější. Pomůžeme dětem „odbrzdit“ to, co jim brání v rozvoji jejich potenciálu.

Tak jsme tady: Petra, Katka, Stáňa, Tereza, ženy, které touží dát věci do pohybu v oblasti, která je velmi aktuální a kterou vnímáme jako důležitou pro celkový rozvoj dětí. Pokud jste se dostali na tyto stránky, určitě jste ve vaší rodině nebo ve svém okolí narazili na pojmy ADHD, dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, vývojová dysfázie, logopedické problémy či porucha autistického spektra. Jsou ty problémy, kvůli kterým jsou děti ve větší či menší míře roztěkané, nesoustředěné, s obtížemi čtou, vyslovují, píšou nebo jsou velmi nešikovné. S tím souvisí, že špatně ovládají své emoce, hůř si věci pamatují, jsou chaotické a není na ně spolehnutí.  Jsou to též problémy, které se projevují už od útlého věku, zahrnují tedy v různých podobách různé věkové skupiny (novorozenec, batole, předškolák, školák).  Jsou to potíže, které spojuje medicínský pojem neurovývojové poruchy. Nelekněte se, je důležité si tento pojem uvědomit a zapamatovat. Vede k řešení a výsledkům, které vás nadchnou.

Metody, které v rámci INNP zprostředkováváme, jsou osvědčené, nápadité, vedou k pochopení a řešení formou jednoduchých fyzických cvičení. Výsledkem je zmírnění projevů, které obtěžují vaše děti i vás samotné.

Náš tým se skládá ze speciální pedagožky a tří žen, kterým leží na srdci nejen osudy dětí, které mají některé z těchto obtíží, ale i pocity rodičů, kteří jsou zoufalí a neví si s nimi rady. Stejně tak bychom rádi pomohli učitelům, kteří kvůli rostoucímu počtu těchto dětí zažívají ve svých třídách perné chvilky.

Jsme nově založenou neziskovou platformou, která má po za cíl propojovat dvě hlavní oblasti, jichž se toto téma dotýká: lékařskou a pedagogickou. Naše aktivity tedy ovlivní tyto cílové skupiny, jimž jsou:  

  • Rodiče a děti
  • učitelé (ale i vychovatelé, instruktoři či pedagogové volného času)
  • lékaři (pediatři, neurologové, psychiatři)
  • další odborníky (psychologové, logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeuti).

INNP má dva hlavní cíle:

  1. pomáhat rodičům a dětem v rámci komplexní poradenské činnosti, seminářů a individuálních konzultací či konzultací ve školkách a školách
  2. šířit povědomí mezi laickou veřejností a odborníky, propojovat je a vytvářet ucelený informačně-odborný systém, který v této republice zatím postrádáme.

Jaké jsou naše zkušenosti? Kurzy u renomovaných odborníků (neuro-vývojová stimulace u Mgr. Volemanové, Celostní program vývoje MUDr. Kleplové®) a praxe s vlastními dětmi.  Mnoholetá praxe v speciálně-pedagogickém poradenství a  terapeutické činnosti energetické psychologie, terapeutická cvičení s dospělými a dětmi, přednášky ve školách, mateřských centrech, panelová diskuse na téma prevence poruch chování a učení, publikační činnost.

Těšíme se, že vám pomůžeme a že vaše děti brzy budou pozorné a spokojené.

Autorský podpis:

INNP – nový vítr v oblasti poruch chování a učení. Naší touhou je předávat dál to, co jsme s vlastními dětmi absolvovaly a prožily a co považujeme za užitečné. Totiž to, aby každé dítě mohlo naplno rozvíjet svůj potenciál a nebylo brzděno něčím, za co nemůže. Naším zájmem je rozšiřovat povědomí o této problematice mezi všechny, kdo mají s těmito dětmi co do činění: rodičům, dětem, pedagogům, lékařům.

Můžete nám napsat na info@innp.cz.

Více o INNP najdete zde.

Postřehy z lékařského prostředí.

Lékařů si vážím, ale….

„Psychiatr nám předepsal pro syna psychofarmaka od stolu bez jakéhokoliv podrobnějšího vyšetření!“, oznamuje mi rodič předškoláka, který navštěvuje můj kroužek. „Naše neuroložka odmítá neurovývojovou stimulaci, nevěří jí a nemá na to čas“, píše mi kamarádka po vyšetření jejího syna. Toto jsou dva moje zážitky během dvou dnů, které mě při vší úctě k lékařům nutí k zamyšlení:

Proč? Proč si skutečně nenajdou čas, aby se informovali o účincích jiných metod, než jsou psychofarmaka?

Studie na to přece existují! Mohou mít samozřejmě určité výhrady, ale to až poté, co materiály prostudují. Všechny obory se neustále vyvíjí, lidé se učí nové věci, protože jinak by ve svém zaměstnání byli smeteni mladšími progresivnějšími jedinci. Mají to lékaři snad jinak? Oni se nemusí informovat o nových možnostech pro své pacienty? Nebo mají strach, že některé problémy by šly vyřešit bez nich?

Někdo jde už naštěstí s dobou

Na druhou stranu se samozřejmě potkáváme i s neurology, fyzioterapeuty, logopedy a dalšími, kteří nejen, že například tuto metodu uznávají, ale zároveň ji i se svými pacienty již praktikují, za což jim patří velký dík a naše podpora v šíření nových způsobů řešení, které dětem nezpůsobují žádné vedlejší účinky.

Dělejme maximum pro naše děti

Doufejme, že právě jejich zkušenosti budou tím hlavním důvodem, aby se i ostatní lékaři novým možnostem otevřeli a společně jsme tak snížili velký počet dětí závislých na psychofarmakách.