Dílčí oslabení výkonu

K problémům v chování a učení může docházet i na základě tzv. dílčích oslabení výkonu (někde známé jako deficity dílčích funkcí).Tyto funkce se vyvíjí s psychomotorickým zráním dítěte a jsou základními schopnostmi pro rozvoj řeči a myšlení. Deficity pak představují oslabení základních schopností, které vedou k obtížím k učení a chování.

Podstatou této metody jsou jednoduché aktivity jako je kreslení různých obrazců a přikládání obrázků (zrakové vnímání – rozlišení zrakové figury na pozadí, zraková paměť), poslechová cvičení (sluchové vnímání – rozslišení sluchové figury na pozadí, sluchová paměť), rytmická tleskání (serialita – stimulací prefrontální části levé hemisféry, která je odpovědná za vnímání časových posloupností), ťukání (intermodalita – propojení různých druhů smyslového vnímání), tvoření obrazců (pravolevá i prostorová orientace) a stimulace mechanoreceptorů.

Každé oslabení je nutné cvičit denně cca 10 minut po dobu nejméně 3 měsíců, poté jsou nová nervová spojení řádně vytvořena a zůstávají po celý život stabilní. Do 13 let věku dítěte lze oslabení plně odtrénovat.

Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem daná doporučení.

Více informací v češtině

Více informací v němčině.


Garantem pro INNP je Mgr. Stanislava Emmerlingová