SKVĚLÉ ZKUŠENOSTI vstupte

zlepšení řeči

zlepšení soustředění

zlepšení školních dovedností

zlepšení grafomtoriky

lepší spolupráce mozkových hemisfér

lepší rytmus a koordinace

lepší sportovní koordinace – chytání míče

lepší oční pohyby důležité pro čtení

zlepšení vnímání vlastního těla – dítě nebude narážet do lidí a shazovat věci

zlepšení hrubé motoriky – lepší držení těla

zlepšení jemné motoriky -lepší psaní

lepší sebevědomí