Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina

Metoda psychologa Reuvena Feuersteina pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti, schopnosti učit se a kriticky přemýšlet.

Metoda psychologa Reuvena Feuersteina používaná v řadě zemí celého světa představuje propracovaný systém pro rozvoj kognitivních dovedností (dovedností myslet a učit se, patří sem i paměť či pozornost). Nenásilnou formou zlepšuje komunikační dovednosti dětí, učí je hledat vhodné strategie, organizovat informace, plánovat svůj život a ovlivňovat chování. Děti pracují individuálně nebo ve skupinkách s papírem a tužkou, s uceleným systémem cvičných sešitů, v rámci dvaceti oblastí se řeší stále náročnější úkoly. Lektor učí děti kriticky přemýšlet, pracovat s chybou a podporuje jejich vnitřní motivaci k učení.


Program je vhodný nejen pro děti se speciálními potřebami, ale metoda obohatí rozvoj všem dětem včetně těch velmi nadaných.

Více informací si přečtěte zde