Metody, které řeší příčinu

Používáme metody, které spojujeme pod program „od žíněnky ke stolu.

Co to znamená?

Postupujeme od pohybových aktivit po aktivity s tužkou.

Spojujeme metody odpovídající posledním výzkumům v oblasti mozku. Pod odborným vedením jsme je odcvičily s vlastními dětmi, následně jsme absolvovaly příslušné kurzy a nyní zkušenosti předáváme dál.

Tyto metody jsou hravé a zdravé a přispívají jak ke správnému držení těla, tak k dozrávání nervové soustavy.

„Hravým cvičením k lepšímu učení a soustředění“

Na žíněnce

Celostní program vývoje MUDr. Kleplové® je zaměřen na cvičení s dětmi podle individuálních kritérií, vede ke správnému držení těla, propojení mozkových hemisfér, správné koordinaci a tím i zlepšení ostatních funkcí, je základem pro správnou výslovnost či grafomotoriku …více

Vzdělávací kineziologie zarhnuje cviky zaměřené na propojení mozkových hemisfér, aby dítě začalo optimálně využívat celou mozkovou kapacitu.,, více

Neuro-vývojová stimulace. Cvičení pomáhá inhibovat primární reflexy, které v případě, že přetrvají, brání rozvoji centrální nervové soustavy… více

U stolu

Dílčí oslabení výkonu zahrnuje aktivity na zlepšení zrakového vnímání, sluchového vnímání, seriality. schopnosti prostorové orientace a pomáhá pro zlepšení koncentrace a učení více

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina pomáhá rozvíjet komunikační schopnosti a schopnosti učit se a kriticky přemýšlet.více


Něco navíc

Harmonizační techniky. Řeší v souladu s moderními výzkumy (epigenetika) příčiny problémů spočívající v prožitém stresu v raném období vývoje člověka. Doporučujeme i harmonizační metodu Access Bars. v

Nutriční poradenstvíSložení stravy silně ovlivňuje chování dětí, zejména dětí neklidných a hyperaktivních. Díky odborné konzultaci jídelníčku vašeho dítěte a vaší rodiny zjistíte, co můžete udělat pro to, abyste své dítě nezatěžovali nevhodnou stravou. Pomůžeme vám s výběrem správných potravin, které pozitivně působí na tělo a zejména na mozkovou činnost. Obdržíte také tipy na jednoduché a chutné recepty.

Fytoterapie. Podpora organizmu na základě rostlinných produktů, které mohou být v případě řešení neurovývojových poruch vítanými doplňky celé terapie. Zkušenosti máme s produkty české společnosti Energy, které jsou zaměřeny na harmonizaci a odstranění původní příčiny problému. Z hlediska neurovývojových poruch lze doporučit například Vitamarin – produkt doplňující deficit Omega-3 mastných kyselin, který pomáhá zvýšit psychickou výkonnost a odstraňovat nechuť učit se. více