Neuro-vývojová stimulace

Tato metoda zahrnuje cviky vedoucí k odbourání tzv. primárních reflexů (Moroův reflex, Asymetrický šíjový tonický reflex, Symetrický šíjový tonický reflex, Sací reflex …). Tyto reflexy mají vymizet během prvních měsíců života dítěte. Pokud přetrvají, brání tak dozrávání centrální nervové soustavy. Právě u dětí s poruchami chování a učení jsou tyto reflexy stále přítomny, proto je třeba je inhibovat, aby byly spuštěny reflexy vyšší tak, jak je pro standardní vývoj správné. Cviky vycházejí z pohybových vzorců prvního roku života dítěte. Jsou to tedy pohyby vyvolané právě primárními reflexy. Jejich odcvičením dáváme mozku druhou šanci na správnou kontrolou těla. Metoda zahrnuje navíc cviky na rovnováhu (důležité pro rozvoj mozečku) a senzorickou stimulaci (zrak, sluch, hmat) a propriocepci (vnímání vlastního těla). Program trvá přibližně 30 týdnů a rodiče jsou pravidelně instruováni, jak denně cvičit s dítětem doma cca 7-10 minut. Neuro-vývojová stimulace je také vhodná pro skupinové cvičení ve školkách (jako prevence poruch učení) či školách (pro zlepšení soustředění a studijních dovedností). Obecně platí, že cvičit mohou všechny děti.

Program nenahrazuje lékařská vyšetření a doporučení lékařem.

Chci vědět více o metodě v češtině.Garantem pro INNP Mgr. Marja Volemanová – Institut neuro-vývojové terapie a stimulace