Pokud jste se dostalli na tyto stránky, určitě jste ve vaší rodině nebo ve svém okolí narazili na pojmy ADHD, dyslexie, dyspraxie, vývojová dysfázie, logopedické probémy, poruchy autistického spektra nebo jiné diagnózy. Tyto problémy způsobují, že děti jsou ve větši či menší míře roztěkané, nesoustředěné, s obtížemi čtou, vyslovují, píší nebo jsou velmi nešikovné a není na ně spolehnutí. Tyto potíže spojuje medicínský pojem neurovývojové poruchy.


Porucha chování a emocí (ADHD,tikové poruchy)

neposedí, vykřikuje, točí se, tluče do kamarádů, zapomíná, je agresivní

Porucha školních dovedností (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a další).

špatně píše, neumí číst, píše zrcadlově, vynechává písmenka, vůbec nechápe čísla

Porucha motorické funkce (dyspraxie)

padá, zakopává, pořád je zraněný

Poruchy řeči (vývojová dysfázie, dyslálie a další)

špatně mluví nebo rozumí, mluví gramaticky špatně, vynechává slova

Poruchy autistického spektra


Víme o co se jedná: Důsledky atypického vývoje nezralého mozku, výsledkem jsou různé dysfunkce nebo neuropsychologické deficity. Můžeme mírnit průběh či vyřešit úplně.

Metody, které v rámci INNP zprostředkováváme, jsou osvědčené, nápadité, vedou k pochopení. Obecně mají formu jednoduchých fyzických cvičení. Výsledkem je zmírnění projevů, které obtěžují děti i vás samotné.