Předškolní věk

Víme o tom, že do období šesti let se dítěti nejvíce rozvíjí nervové spoje a že je optimální čas pro rozvoj funkcí nutných pro čtení, psaní, počítání. Poradíme vám, jak dítě optimálně připravit do školy a jak předcházet poruchám učení a chování. O jaké problémy se může jednat?více

Chci se dozvědět, jaké používáme metody.

Doporučíme vám lékaře, externího odborníka.

V tomto období rozvíjíme například:

pohybové schopnosti – hrubá motorika (cvičení a správné držení těla), jemnou motoriku (grafomotorika), motoriku mluvidel (pohyb jazyka), oromotoriku (pohyby očí),

vnímání (zrakové – včetně vizuomotoriky, sluchové, pravo-levou orientaci, orientaci na ploše a v prostoru)

kognitivní funkce (paměť, myšlení, řeč, koncentrace pozornosti, matematické představy), prostorová orientace)

souhra pohybu – serialita, rytmicita

propojení – intermodalita

měkké dovednosti – emoce, empatie …


eBOOK – tipy na aktivity s dětmi předškolního věku, praktické rady jak pomoci dětem hyperaktivním a jak je připravit na školní docházku (připravujeme)

Kontakujte nás