Máme z toho radost!

Funguje to: zde je přehled některých zkušeností aťuž s jednotlivými metodami nebo přímo s našimi aktivitami.

Zkušenosti dětí ve školách

„Po odcvičení programu Smarty jsem soustředěnější, jde mi líp matematika, zlepšilo se mi psaní“ Terezka

Zkušenosti terapeutů

„Chlapec měl šest let. Cvičení trvalo rok a půl, na začátku měl horší grafomotoriku, špatnou koordinaci oko–ruka, špatný úchop tužky, horší sebevědomí, obecně pomalejší tempo. Měl také horší rovnováhu a neplynulé oční pohyby. Rok a půl probíhalo cvičení v rámci neuro-vývojové terapie (inhibice přetrvávajících primárních reflexů, konkrétně Tonický labyrintový reflex, Moroův reflex, Asymetrický šíjový tonický reflex, Symetrický šíjový tonický reflex). Po odcvičení se zlepšilo sezení u stolu, držení tužky bylo v normě, školní docházku zvládal dobře.“ Mgr. Volemanová, zkušenost s Neuro-vývojovou terapií


Zkušenost odborníků

„Po 4 měsících od cvičení DVD Cvičením k úspěchu „Osvěžení pro tělo i ducha“ MUDr. Kleplové došlo u dětí ke zlepšení očního kontaktu, koncetrance pozornosti, jemné motoriky, paměti, řeči a komunikace. Došlo ke zlepšení kresby a grafomotorických dovedností. Snížilo se emoční napětí, úzkosti a nejistoty dětí.“ Mgr. Dyčková – klinický logoped, Nemocnice Blansko

Zkušenost nás, rodičů

“ Po 3 měsících odcvičení DOV syn z rizikového dyslektika poskočil na nejlepšího čtenáře a jeho písanka je tak úhledná, jako by byla předtištěná. O něčem takovém se nám mohlo v pololetí jen zdát. A za něco takového by v běžné škole byl hodnocen špatnou známkou…“ Petra, zkušenost s terapií Dílčí oslabení výkonu

„Se synem jsme v šesti letech začali cvičit u paní doktorky Kleplové, protože se mu přes pečlivý trénink nelepšily logopedické obtíže. Nevyslovoval správně řadu hlásek a mluvil tak, jako by nad každým slovem musel přemýšlet. Paní doktorka nás překvapila tím, že na první pohled viděla, že syn má skoliotické držení těla, což neodhalil pediatr během preventivní prohlídky. Nevydržel stát na jedné noze, jeho reakce byly pomalé a byl takový nekoordinovaný – často padal a lezl nakřivo. Paní doktorka se nám vždycky individuálně věnovala a dala nám seznam bodů a cviků ‚na míru‘. Po pár měsících pravidelného cvičení se mu držení těla upravilo tak, že už po vadném držení těla nebylo ani památky, a při každé další návštěvě se syn ve všech problematických oblastech zlepšoval. Neuvěřitelně se upravil jeho postřeh, rovnováha a dokonce začal skákat přes švihadlo, což před pár měsíci vůbec nezvládl. Dokáže se déle soustředit, řeč se mu zlepšila a jeho projev je mnohem plynulejší. Taky mi připadá, že mu to mnohem víc ‚pálí‘ a dokáže myslet v neuvěřitelných souvislostech. Řekla bych, že to je až zázrak, ale vím, že je za tím skvělý přístup paní doktorky Kleplové a synova poctivá práce. Jsem ráda, že jsme rok odložené školní docházky využili ke cvičení a paní doktorce velice děkujeme.“ Petra, zkušenost s Neuro-vývojovou stimulací a Celostním cvičením MUDr.Kleplové (R)


„Rádi bychom poděkovali Petře za čas, podporu, pozitivní přístup a nápady, jak pracovat s dítětem, které se hůře soustředí ve škole. Bylo to nejen užitečné, ale i příjemné a zábavné. Jsme rádi, že to přineslo kýžené ovoce, ale zadarmo to nebylo. Je to o sebedisciplíně. Držíme palce všem, kteří se do toho vrhnou tak, jako my.“ Lenka a Marcel R., rodiče 10 letého chlapce

Zkušenost odborníků – naše semináře

„Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení“ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

Zkušenost odborníků – panelová diskuse

„Podařilo se nám sezvat renomované odborníky v oblasti náprav poruch chování a učení (Doc. Zelinková, Dr. Kutálková, Mgr. Bubeníčková, Mgr. Volemanová), aby v listopadu 2017 prezentovaly vše podstatné pro prevenci těchto poruch ředitelům MŠ a ZŠ Prahy 11 v rámci Místního akčního plánu.“

“ Tato diskuse byla velkým přínosem, dozvěděli jsme se spoustu nových a užitečných věcí.“

“ Je skvělé, že se vám podařilo sehnat dohromady tyto renomované odborníky“
“ Byl to jeden z nejvýznamějších počinů MAP“.

ohlasy účastníků