Dozvědět se to podstatné

Za jednu z našich misí pokládáme šíření významu rozvoje mozku dětí a problematiky přístupu k neurovývojovým poruchám formou interaktivních workshopů a besed pro rodiče, pedagogy a ostatní, které zajímají moderní přístupy ve výchově a vzdělávání dětí. A které zajímá, že třeba školní dovednosti nejsou jednou provždy dané, ale že je možné je ovlivnit třeba pohybem.

Témata

„ADHD a jiné obtíže“ – od žíněnky do školní lavice – Nové pohledy na řešení problematiky poruch soustředění a učení

Jak souvisí rozvoj mozku s pohybem

Prevence poruch chování a učení

Výchova a vzdělávání – moderní trendy

Objednejte si seminář na míru

INNP a ADHD – Asociace Montessori ČR

INNP a ADHD ZŠ Duhovka

Co se uskutečnilo v poslední době:

2019 – Jak rozvíjet děti pohybem (ZŠ Duhovka)

2019 – Jak souvisí rozvoj dětského mozku s pohybem (Asociace Montessori ČR)

2018 – Jak zlepšit učení a soustředění dětí (Střešovický Oříšek)

2018 – Jak zlepšit učení a soustředění dětí Neuro-vývojová stimulace, Vzdělávací kineziologie (Scio škola Praha 11)

2017 – Panelová diskuse prevence poruch chování a učení (ZŠ Campanus)