menu

Podvečerní semináře

INNP Seminář

Jak nebýt zoufalý z hyperaktivních dětí a jak z nich dostat to nejlepší

Interaktivní semináře v menším počtu lidí, maximálně 8 osob.

Od neklidu ke klidu: jde to hravě, v poklidu

Měníme úhly pohledu na rozvoj dětí a na děti s ADHD a jinými obtížemi. Známe příčiny, proč se některé děti chovají jinak a předáváme cenné informace o hyperaktivitě a poruchách učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Víme, proč těmto dětem něco „nefunguje“ tak, jak má. Máme zájem na tom, aby se rodičům i dětem dařilo lépe a měli mezi sebou lepší vztahy.

Co získáte?

Kde, kdy, za kolik?

Centrum Celestra
Neklanova 152/44, Praha 2
Vždy od 18:00 do 20:00, max. pro 8 osob
Vstupné 350 Kč na místě

Nejbližší termíny

15. 9. 2019

15. 9. 2019

V čem spočívá naše metodika?

Pracujeme s celosvětově používanou metodou založené na odbourání primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace), dotváření nervových spojů a propojení mozkových hemisfér. Postupně se dostaneme od cvičení na žíněnce až k práci s tužkou, a tím k lepšímu soustředění a přemýšlení.
Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovená doporučení. Více o metodice

Reference

„Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení.“
~ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

Kdo vás bude provázet?