Vzdělávací kineziologie

Cviky, které sestavil Paul Dennison, využívají principu ovlivnění činnosti mozku pohybem. Základem je správná pozice těla, cviky prstů, masáží a uvolňování určitých oblastí těla, cvičení tvarů ležatých osmiček a křížových pohybů. Tím dochází k odbourání stresu v těle, stimulaci svorového tělesa spojujícího obě mozkové hemisféry a k obnově přirozené schopnosti mozku správně přijímat a zpracovávat informace. Někde se používají názvy Brain Gym® , Edu-kineziologie. Cviky jsou vhodné jak pro individuální cvičení dle konkrétních problémů dítěte, tak pro cvičení ve skupině.

Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovené doporučení.

Více informací v angličtině


Garantem pro INNP je Mgr. Stanislava Emmerlingová