My v Institutu náprav neurovývojových poruch, z.s. (INNP) pomáháme rodičům a dětem, které mají problémy s pozorností, chováním a učením (ADHD, dyslexie) nebo mají jiné neurovývojové poruchy.  

My v INNP vnímáme souvislosti.

My v INNP máme zájem, aby se o moderních a efektivních přístupech v této problematiky dozvěděl každý pedagog a odborník pracující s dětmi. Naší dlouhodobou vizí je publikování, oslovování odborníků a organizace přednášek a diskusí v zájmu propojování všech, kteří k tématu mají co říci.

Jsme přesvědčeny že:„zatímco někteří si myslí, že děti zlobí nebo jsou nepozorné schválně, my vnímáme souvislosti, přirozenost dítěte a nacházíme řešení efektivní metodou. Vaše děti nezlobí.“

Víme, že děti s ADHD zažívají smutek, chaos, jsou nesoustředěné, nespohlivé.

Dokážeme vám pomoci: pomůžeme pochopit příčiny, najdete vysvětlení, absolvujete hravé metody, které pomáhají k lepšímu soustřední, učení a k větší pohodě.

Společně s vámi pomůžeme dětem „odbrzdit“ to, co jim brání v rozvoji jejich potenciálu. Těšíme se na vás

Kdo jsme

Jsme aktivní ženy, které mění úhel pohledu v oblasti poruch chování a učení. Máme nápady, vize, osobní zkušenosti. Věříme metodám, které jsme na vlastní kůži vyzkoušely. Věříme tomu, že každý je jedinečný. Věříme v propojení přístupu k dětem i k rodičům. Publikujeme, organizujeme a máme chuť předat vám, co jsme zjistily a co víme, že funguje. Kráčíme životem s láskou a radostí a chceme, aby bylo více pozorných, šikovných a sebevědomých dětí a spokojených rodičů. Máme za to, že každé dítě na to má. Jsme otevřené spolupráci, diskusi a podnětům.

Komu dokážeme pomoci

Pro rodiče,kteří mají zájem o moderní a efektivní přístup v oblasti výchovy svých dětí a které nebaví ztrácet energii u dětí s poruchou chování a učení.

Pro pedagogy, kteří chtějí být při výuce efektivní a chtějí mít spokojené žáky.

Pro odborníky a ostatní, koho zajímá téma prevence a řešení poruch chování a učení a souvislosti s moderními trendy ve výchově a vzdělávání.

Jaké jsou naše hodnoty

 • Spokojené dítě – každé dítě si zaslouží být spokojené, šikovné a sebevědomé
 • Spokojený rodič – každý rodič má právo mít dobrý pocit, že jeho výchova je správná
 • Jedinečnost – respektujeme jedinečnost dítěte a jedinečnost přístupu rodičů
 • Sounáležitost – záleží nám na dobré atmosféře v rodině a na mezilidských vztazích
 • Prevence – víme, jak důležité je problémům předcházet
 • Víra – podporujeme důvěru a víru v to, že každý může věci měnit

Jaké jsou naše principy

 • pohybem se rozvíjí nervová soustava
 • propojujeme mozkové hemisféry
 • používáme osvědčené metody, které pomáhají
 • dbáme na lehkost a hravost
 • zajišťujeme individuální přístup
 • vysvětlujemehledáme tu nejlepší motivaci
 • prevence a začít včas je nejlepší
http://www.innp.cz