Cesta vyrovnaného dítěte

Institut náprav neurovývojových poruch

Pomáháme rodinám s dětmi, které mají specifické poruchy chování (ADHD), učení nebo jiné omezující obtíže, aby speciálním hravým cvičením dosáhly lepšího soustředění a byly vyrovnanější.

Co nás k tomu vede?

Není to fér! Chybí povědomí o tom, že děti s poruchami učení a chování za své projevy nemůžou. A kvůli tomu jsou trestány nebo medikovány.

Věříme, že se vaše děti můžou naučit správně číst, psát, počítat a snáze komunikovat a lépe řešit jakékoli záležitosti.

Co získáte?

Větší harmonie ve vašich vztazích.Stejně jako ostatní děti, které prošly programem, budou i vaše děti soustředěnější, šikovnější a vyrovnanější. Zlepší se jim řeč, grafomotorika, ale i známky ve škole. A ještě více.

Vy rodiče pocítíte úlevu, že je s vaším dítětem lepší domluva, že si věci lépe pamatuje a že už nenarážíte na nepochopení okolí.

Jak to funguje?

Společně odhalíme příčiny potíží. Zaměříme se na rané stresy, emoce a metody, které hravou formou, ale pravidelným cvičením, vedou ke zlepšení obtíží.

Program je terapií pro celou rodinu, pomáháme vám i dětem lépe vnímat sebe sama a mít svůj život pod kontrolou.

Kdo jsme?

Jsme odbornice na metody, kterými jsme prošly,nastudovaly a vyzkoušely v praxi. Máme s nimi skvělé zkušenosti.

Baví nás pracovat s metodami založenými na pohybu, emocích a na práci u stolu

“ Není nic v mysli, co by nebylo viditelné na postavení těla.“ R.Kohen-Raz

http://www.innp.cz

Kdo jsme?

Jsme tým odbornic, které baví výchova, vzdělání a práce s dětmi. Chceme pomáhat tam, kde víme, že je třeba a kde jsme získaly cenné osobní zkušenosti.

Měníme úhel pohledu na děti s ADHD a dalšími neurovývojovými poruchami. Vnímáme zásadní nedostatky v této oblasti, které chceme pomoci pochopit a vyřešit v zájmu spokojených dětí. Učíme rodiče a děti měnit přístupy, společně cvičit, pracovat s emocemi a vnášet radost do života.

Petra Poláková – nadšená propagátorka správné výchovy a vzdělávání dětí „rozumem a citem“, terapeutka, lektorka „chytré“jógy ve školách, autorka řady článků a publikace nakladetelství Grada“Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly“.


Tereza Solilová – nutriční poradkyně nadšená do zdravého životního stylu, která u nás zajišťuje, aby vše klapalo po obchodní a praktické stránce.

Stanislava Emmerlingová – speciální pedagožka s komplexním pohledem, neuropedagožka a bojovnice za správný přístup k dětem s poruchami učení a chování.

PŘEČTETE SI SKUTEČNOU PAPÍROVOU KNIHU

KOUPIT KNIHU

Reference

„Po odcvičení programu jsem soustředěnější, jde mi líp matematika, zlepšilo se mi psaní“ Terezka

„Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení.“ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

„Rádi bychom poděkovali Petře za čas, podporu, pozitivní přístup a nápady, jak pracovat s dítětem, které se hůře soustředí ve škole. Bylo to nejen užitečné, ale i příjemné a zábavné. Jsme rádi, že to přineslo kýžené ovoce, ale zadarmo to nebylo. Je to o sebedisciplíně. Držíme palce všem, kteří se do toho vrhnou tak, jako my.“ Lenka a Marcel R., rodiče 10 letého chlapce

  • Každý jsme jedinečný
  • Norma je velmi subjektivní
  • Problém či porucha je subjektivní
  • Když se nechceš trápit, je čas na řešení – hravou, nenásilnou, ale pravidelnou formou.