menu

O nás

INNP Kdo jsme

Jsme INNP X-Academy.

OD ROKU 2019 Pomáháme řešit problematiku ADHD A poruch UČENÍ v České republice A ODSTRAŇUJEME „NÁLEPKY“ U DĚTÍ, KTERÉ VNÍMAJÍ SVĚT JINAK.

INNP jako Insitut Našeho Nejvyššího Potenciálu (bývalý Institut Náprav Neurovývojových Poruch, z.s.).

X jako X možností, X symbol propojení hemisfér a X-meni (vysoce citlivé osoby podle komiksových postav)

Jsme institut akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/ 2004 Sb,. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena pod Č.j.: MSMT – 18934/ 2020-1.

Naše vize: …svět bez ADHD

Rodiče i děti si zaslouží, aby o INNP věděli

Petra Poláková INNP Celestra

Mgr. Petra Poláková

zakladatelka INNP, konzulace, lektorka, pohybový kouč, tvůrkyně programů do MŠ a ZŠ, články a osvětová činnost

Pracuji s dětmi s ADHD a věřím v jejich potenciál. Věřím tomu, že ADHD jsou jiné schopnosti dětí. Pomáhám rodičům a učitelům získat účinné nástroje a informace pro řešení příčin, uznání schopností a zlepšení situace. Jsem akreditovaná lektorka dětské a dospělé jógy u České asociace dětské jógy a terapeutka neuro-vývojové stimulace (NVS), kterou jsem absolvovala u Mgr. Marji Volemanové. Svou přirozenou „schopnost“ harmonizovat dotykem praktikuji v rámci metod Access Bars ®kraniosakrální terapie. Své znalosti jsem si rozšiřovala studiem publikací Lenky Oravcové, absolvováním kurzů u Zdeňky Šímové a MUDr. Věry Kleplové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové a dalších. Studuji zahraniční i tuzemské zdroje, přednáším a vedu semináře. Na můj popud uspořádala pracovní skupina pro předškolní vzdělávání v rámci Místního akčního plánu Prahy 11 Panelovou diskusi na téma „Prevence poruch chování a učení dětí v předškolním věku“ , kam se mi podařilo sezvat renomované odborníky. Napsala jsem několik článků na téma cvičení dětské jógy, zrakového vnímání a rozvoje dětí (Logopedárium, Poradce ředitelky MŠ) a knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly. Rozhovor ke knížce si můžete přečíst zde. Všechny metody jsem prošla a absolvovala na každodenní bázi se svými dětmi. Postupně jsem začala v rámci své cvičební a poradenské praxe pracovat s dětmi a jejich rodiči. Sestavila jsem Metodu PES, která propojuje Pohyb, Emoce, Smysly, a to jak v rámci všeobecného rozvoje dětí, tak v rámci terapie. Stěžejní částí je renomovaná neuro-vývojová stimulace, kterou doplňujeme o další aktivity. Pracuji s různými věkovými kategoriemi přímo ve školách v rámci programu Smarty pro děti®, školím pedagogy mateřských a základních škol (Smarty školka a Smarty škola). Pracuji s dětmi a dospělými na vlastních lekcích jógy nebo v osobním životě,  v němž ráda organizuji aktivity a bojovky pro kamarády mých synů. Mým zájmem je podněcovat děti i jejich rodiče k radosti a nastavení kormidla ve svém životě správným směrem. I speak several languages. I would be happy to provide services also in English.

Mgr. Hana Růžičková

Mgr. Hana Růžičková

zakladatelka INNP, lektorka,konzultace, umělecká činnost

Jsem vystudovaný pedagog. Od střední školy jsem působila jako lektorka zájmových kroužků – uměleckých i sportovních. Sama jsem byla členkou plaveckého oddílu, absolvovala jsem ZUŠ Vladimíra Ambrose – hru na klavír a výtvarný obor (zakončený závěrečnou absolventskou prací I. a II. stupně). Poté jsem vystudovala Učitelství pro 1.stupeň a působila jako třídní učitelka na ZŠ. Narození syna mě zavedlo na trochu jinou kolej – studiem příslušné literatury (Vychováváme děti a rosteme s nimi, Koncept kontinua, Držte si své děti, Výchova bez poražených aj.) se u mě rozjel proces odbourávání nefunkčních vzorců, poznávání sama sebe a přehodnocení přístupu k dětem. Nyní se zajímám o individuální vzdělávání, ráda pracuji s dětmi podle jejich aktuálních potřeb. Nabízím i kraniosakrální terapii. Namíchám vám i Bachovy květové esence. Své znalosti jsem si rozšířila o kurzy MUDr. Věry Kleplové, Mgr. Marji Volemanové, Ph.D, Mgr. Petry Polákové. Práce s dětmi mě naplňuje. V rámci INNP se práce stává hrou, my dětmi a tudíž i rovnocennými partnery. Aktivně se podílím na šíření naší mise…Svět bez ADHD. Těším se na vás u nás v poradně, při cvičení s dětmi ve školce (můžete se těšit i na artefiletiku) nebo při školení programů Smarty pro děti (R).

Tereza Solilová INNP Celestra

Ing. Tereza Solilová

zakladatelka INNP, finance

Jsem vystudovaný ekonom, nicméně po nasbírání profesních zkušeností v ČR a zahraničí, jsem se před 7 lety rozhodla věnovat částečně také svému dlouhodobému zájmu – zdravé výživě. Na téma zdravého stravování poskytuji konzultace. Díky svým synům se pracovně podílím a vzdělávám v dalších oblastech, které souvisí s dětmi a výchovou, pohybem a zdravým žitím. Absolvovala jsem kurzy u Mgr. Marji Volemanové a Mgr. Petry Polákové. Jsem akreditovanou lektorkou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V INNP se podílím na obchodních záležitostech a tvorbě produktů pro MŠ, ZŠ a klienty.

Mgr. Radka Kyselová

speciální pedagožka

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na UJEP v Ústí nad Labem. Působila jako školní speciální pedagog na soukromých, alternativních školách , jako speciální pedagog v PPP a v centru duševního zdraví pro děti a jako soukromý speciální pedagog. Zabývá se diagnostikou, nápravou a poradenstvím v oblasti vývojových poruch učení, poruch pozornosti, hyperaktivity a dalších neurovývojových poruch. Od začátku své praxe spolupracuje s renomovanou speciální pedagožkou Mgr. Stanislavou Emmerlingovou a její metodiku aplikuje u svých klientů. Jedná se komplexní systém zahrnující EDU kineziologii, metodu DOV (Dílčí oslabení výkonu), Fytoterapii a EFT ( odblokování primárních traumat). Aplikuje osvědčené reedukační metody při obtížích v učení (čtení, psaní, matematice). Nabízí poradenství v oblasti výchovy a přístupu k dětem s ADHD a rodinnou systemickou terapii. Spolupracovala s Mgr. Petrou Polákovou při zavádění programů NVS Smarty ve školách, kde působila. Absolvovala celou řadu seminářů, mimo jiné výcvik v Systemické rodinné terapii, Kurz EFT a ranných traumat, semináře zaměřené na metody náprav obtíží v grafomotorice, čtení a matematice, Základní kurz Montessori pedagogiky, Respektovat a být respektován, Semináře zaměřené na diagnostiku specifických poruch učení, přednášky o Waldorfské pedagogice, Semináře metody čtením a psaním ke kritickému myšlení, Hejného metody, semináře MUDr. Kleplové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové

Ing. Jana Lokvencová

lektorka, terapeutka Kineziologie One Brain

Práce a terapie s dětmi a jejich rodinami mě v životě nejvíce naplňuje a dává mi smysl. Původně jsem vystudovala VŠE, ale dále už jsem se intenzivně zabývala psychoterapií a později i pedagogikou. Absolvovala jsem studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, kde jsem měla štěstí mimo jiné i na semináře rodinných terapeutů Chvály a Trapkové. Teoretické vzdělání jsem si doplnila Pětiletým sebezkušenostním výcvikem v integrativní psychoterapii.

Velký posun v sebepoznání i poznání světa kolem mi přineslo i studium psychologické astrologie. Od narození prvního syna se také intenzivně zabývám vývojovou psychologií, výchovou a pedagogikou. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurz Efektivního rodičovství a množství dalších. Velmi mě nadchlo studium Montessori pedagogiky u Evy Štarkové a dalších. Už šestým rokem vedu v mateřských centrech Montessori pracovny pro batolátka i pro děti od 3-6 let. Absolvovala jsem SŠ předškolní a mimoškolní pedagogiku, kurz pro asistenty pedagoga zakončený prací o ADHD a stala se učitelkou v česko-anglické školce. Moji synové mě s nástupem na ZŠ přivedli k hledání účinných metod pomoci dětem při potížích s učením. Při domácí přípravě nám nesmírně pomáhá Montessori pedagogika se svými principy i pomůckami. Hledala jsem ale i pomoc s dyslexií, dysgrafií, dysfázií, ADHD a dalšími obtížemi, protože podpora klasických poraden mi nepřipadala dostatečná. Absolvovala jsem množství seminářů (Kurz dyslexie a seminář dysgrafie Institutu praktické pedagogiky, cviky pro propojování mozkových hemisfér a další). Nejvíce a nejúčinněji nám pomáhá Kineziologie One Brain, která propojuje poznatky moderní neurovědy a psychologie učení s tradičními technikami holistické medicíny, čínské medicíny, bachovými esencemi a dalšími metodami. Prošla jsem několikaletým výcvikem, stala se certifikovanou terapeutkou a touto metodou pomohla už řadě dětí i dospělých. Díky knize Stanislavy Emmerlingové propojuji znalosti z Kineziologie OB, edu-kineziologie a speciální pedagogiky. Pro INNP školím pedagogy a v poradně nabízím v rámci Metody PES (R) odblokování raných traumat. Více informací zde.

Michaela Pavelková, DiS.

lektorka školení, poradna, lektorka programů do školek a škol

Vystudovala jsem obor pedagogika pro předškolní a mladší školní věk a zkušenosti s prací s dětmi jsem sbírala během dlouhodobých pobytů v zahraničí, jako au-pair a součást homeschoolingového programu své neteře. Odbočení do komerčního sektoru mi přineslo mnoho neocenitelných zkušeností a schopnost dívat se na věci z různých stran. Silným motivem pro zaměření se na vzdělávání, výchovu a pohyb jsou mé vlastní děti. Je mi blízké spojení respektu, svobody a pravidel. Působím v komunitní Montessori školičce a jsem rovněž lektorkou angličtiny.  V neposlední řadě se intenzivně věnuji tématice řešení neurovývojových poruch. Absolvovala jsem kurzy a semináře u MUDr. Věry Kleplové, Mgr. Marji Volemanové (neuro-vývojová stimulace – NVS), Mgr. St. Emmerlingové a Mgr. Petry Polákové. Těší mě, že v dětech mohu rozvíjet jejich potenciál, radost i hravost a sdílet ji s nimi. V rámci týmu INNP, školím pedagogy mateřských a základních škol, vedu kroužek Smarty Happy a v naší poradně s vámi budu cvičit neuro-vývojovou stimulaci. 

Mgr. Stanislava Emmerlingová

podpora aktivit INNP

Speciální pedagožka, autorka čítanky pro dyslektické děti Když dětem nejde čtení a knihy Vidím to jinak s komplexním pohledem na problémy dětí s poruchami učení a chování, neuropedagožka a bojovnice za správný přístup k dětem.

Lenka Vinterová

podpora aktivit INNP

Pro tým INNP přidávám zkušenosti z oblasti zdravotnictví – jsem zdravotní sestra, kterou baví práce s dětmi a láká mě oblast ADHD. Pro INNP pomáhám vytvářet vize, psát články a budu ráda provázet rodiče a děti v naší poradně. Absolvovala jsem několik kurzů pro práci s dětmi dle Marie Montessori. Mnoho užitečného do života mi dal kurz Efektivního rodičovství a kurz Mgr. Petry Polákové. Ovšem největší mou praxí jsou aktivity s mými vlastními dětmi, kde efektivními metodami řešíme rizika dyslexie a dysgrafie a zdárně podporujeme zdravý rozvoj mých synů. Ráda využívám při své práci Access Bars (R) a kineziologii One Brain.

Roční pohybový program

PROGRAM PRO RODIČE A DĚTI VE VĚKU 4–18 LET

10 minutami denně k lepšímu soustředění, učení a celkové vyrovnanosti.ikona cvičení

Program pro školy a školky

program Smarty®

Jak nebýt zoufalý z hyperaktivních dětí ve třídě a získat víc času na výuku.ikona Smarty

Centrum Celestra

Poradna pro rodiče A DĚTI VE VĚKU 0-4 LET

Poskytujeme individuální poradenství a další služby

ikona Celestra