menu

O nás

INNP Kdo jsme

„Chci vědět, jaké jsou vaše základní principy pro řešení ADHD a hodnoty a kdo o mě a mé děti bude pečovat“.

Pomáháme řešit problematiku ADHD A poruch UČENÍ v České republice A ODSTRAŇUJEME „NÁLEPKY“ U DĚTÍ, KTERÉ ZA TO NEMOHOU.

Vnímáme, že v České republice není v této oblasti dostatečně inovativní přístup podle nejnovějších poznatků neurověd tak jako například v Anglii či USA.

Jsme institut akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/ 2004 Sb,. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena pod Č.j.: MSMT – 18934/ 2020-1.

Jsme certifikované pracoviště neuro-vývojové stimulace od Insitutu neuro-vývojové terapie a stimulace Mgr. Marji Volemanové (Pohybem se učíme ®, Red-tulip).

Naše vize: …svět bez ADHD

Rodiče i děti si zaslouží, aby o INNP věděli

Petra Poláková INNP Celestra

Mgr. Petra Poláková

zakladatelka INNP, lektorka, pohybový kouč, tvůrkyně programů a nadšenec pro nové myšlenky v oblasti zdraví a rozvoje dětí

Pracuji s dětmi s ADHD a věřím v jejich potenciál. Pomáhám rodičům a učitelům získat účinné nástroje a informace pro řešení příčin a zlepšení situace. Jsem akreditovaná lektorka dětské a dospělé jógy u České asociace dětské jógy a terapeutka neuro-vývojové stimulace (NVS), kterou jsem absolvovala u Mgr. Marji Volemanové. Svou přirozenou „schopnost“ harmonizovat dotykem praktikuji v rámci metod Access Bars ®kraniosakrální terapie. Své znalosti jsem si rozšiřovala studiem publikací Lenky Oravcové, absolvováním kurzů u Zdeňky Šímové a MUDr. Věry Kleplové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové a dalších. Studuji zahraniční i tuzemské zdroje, přednáším a vedu semináře. Na můj popud uspořádala pracovní skupina pro předškolní vzdělávání v rámci Místního akčního plánu Prahy 11 Panelovou diskusi na téma „Prevence poruch chování a učení dětí v předškolním věku“ , kam se mi podařilo sezvat renomované odborníky. Napsala jsem několik článků na téma cvičení dětské jógy, zrakového vnímání a rozvoje dětí (Logopedárium, Poradce ředitelky MŠ) a knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly. Rozhovor ke knížce si můžete přečíst zde. Všechny metody jsem prošla a absolvovala na každodenní bázi se svými dětmi. Postupně jsem začala v rámci své cvičební a poradenské praxe pracovat s dětmi a jejich rodiči. Sestavila jsem Metodu PES, která propojuje Pohyb, Emoce, Smysly, a to jak v rámci všeobecného rozvoje dětí, tak v rámci terapie. Stěžejní částí je renomovaná neuro-vývojová stimulace, kterou doplňujeme o další aktivity. Pracuji s různými věkovými kategoriemi přímo ve školách v rámci programu Smarty pro děti®, na vlastních lekcích jógy nebo v osobním životě,  v němž ráda organizuji aktivity a bojovky pro kamarády mých synů. Mým zájmem je podněcovat děti i jejich rodiče k radosti a nastavení kormidla ve svém životě správným směrem. I speak several languages. I would be happy to provide services also in English.

Tereza Solilová INNP Celestra

Ing. Tereza Solilová

zakladatelka INNP, finance

Jsem vystudovaný ekonom, nicméně po nasbírání zkušeností v ČR a zahraničí, jsem se před 6 lety rozhodla věnovat se profesně svému dlouhodobému zájmu – výživě a tomu, jak potraviny zdravě využít v kulinářském umění. Na téma zdravého stravování poskytuji konzultace a přednáším. Díky svým synům se intenzivně vzdělávám i v dalších oborech, které souvisí s pohybem, dětmi a zdravým žitím. Absolvovala jsem kurzy u Mgr. Marji Volemanové a Mgr. Petry Polákové. Jsem akreditovanou lektorkou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Baví mě i má druhá práce – v INNP zajišťuji obchodní záležitosti týkající se chodu a prosperování naší neziskovky.

Mgr. Hana Růžičková

lektorka, podpora INNP, kreativní aktivity

Jsem vystudovaný pedagog. Od střední školy jsem působila jako lektorka zájmových kroužků – uměleckých i sportovních.
Sama jsem byla členkou plaveckého oddílu, absolvovala jsem ZUŠ Vladimíra Ambrose – hru na klavír a výtvarný obor (zakončený
závěrečnou absolventskou prací I. a II. stupně). Poté jsem vystudovala Učitelství pro 1.stupeň a působila jako třídní učitelka na ZŠ.
Narození syna mě zavedlo na trochu jinou kolej – studiem příslušné literatury (Vychováváme děti a rosteme s nimi, Koncept kontinua,
Držte si své děti, Výchova bez poražených aj.) se u mě rozjel proces odbourávání nefunkčních vzorců, poznávání sama sebe a přehodnocení přístupu k dětem. Nyní se zajímám o individuální vzdělávání, ráda pracuji s dětmi podle jejich aktuálních potřeb. Nabízím i kraniosakrální terapii. Své znalosti jsem si rozšířila o kurzy MUDr. Věry Kleplové, Mgr. Marji Volemanové, Ph.D, Mgr. Petry Polákové. Práce s dětmi mě naplňuje. V rámci INNP se práce stává hrou, my dětmi a tudíž i rovnocennými partnery. Aktivně se podílím na šíření naší mise…Svět bez ADHD. Těším se na vás u nás v poradně, při cvičení s dětmi ve školce (můžete se těšit i na artefiletiku) nebo při školení programů Smarty pro děti (R).

Mgr. Radka Kyselová

speciální pedagožka

Jsem vystudovaný pedagog pro 1.st. ZŠ a speciální pedagog. Mám soukromou praxi a působím také jako speciální pedagog v projektu podporující děti ohrožené duševním zdravím.  Této problematice se věnuji téměř dvacet let.  Zejména cítím, že mám co předat dětem s dys-poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie) a dětem s poruchou pozornosti. Praxi s diagnostikou jsem získala v PPP Liberec. Působila jsem jako speciální pedagog v alternativní škole (Scio škola Chodov), kde jsem měla na starosti systém péče o děti s “SPU” a “SPUCH”. Tam jsem se seznámila s Petrou Polákovou. Společně se nám podařilo zavést dvouletý pohybový program Smarty Improve pro podporu reedukace dětí se “SPUCH” pohybem.

Během mé profesní dráhy jsem získala „něco navíc“ v rámci dalších kurzů u Mgr. Emmerlingové. Ve své praxi aplikuji neurovývojvové programy, percepčně-motorická cvičení, DOV – dílčí oslabení výkonu. Nabízím i cvičení podle vzdělávací kineziologie, případně odblokování raných traumat metodou EFT.  Využívám další kurzy jako je  Grafomotorika a reflexní motorika. V práci s ohroženými dětmi využívám Výcvik v oblasti systemické rodinné terapie, nastavuji individuální plány, motivuji děti i rodiče k pravidelným „tréninkovým“ chvilkám, které pokládám za důležité. Za léta praxe jednoznačně vidím, jak je pravidelné cvičení důležité a že je možné dětem pomoci k tomu, aby si „hendikepy“ netáhly do života. Proto mě zaujal projekt INNP, kam jsem se s chutí zapojila: dává mi smysl, že můžeme společně nabízet komplexní přístup k dětem s určitými obtížemi či působit preventivně, a to smysluplnou, hravou a nestresující formou. 

Mgr. Stanislava Emmerlingová

podpora aktivit INNP

Speciální pedagožka, autorka čítanky pro dyslektické děti Když dětem nejde čtení a knihy Vidím to jinak s komplexním pohledem na problémy dětí s poruchami učení a chování, neuropedagožka a bojovnice za správný přístup k dětem.

Mgr. Zuzana Brožová

lektorka programů do školek a škol

K dětem mě přivedly moje děti.  Zajímá mě, jak jim můžu pomoci se rozvíjet.  Nejvíce mě oslovuje Montessori pedagogika – absolvovala jsem několik kurzů a nadále se vzdělávám. Mnoho užitečného do života a pracovní praxe mi dal kurz Respektovat a být respektován. O tom, jak zlepšit soustředění, učení, paměť a koordinaci pomocí účinného cvičení, jsem se dozvěděla díky školení Mgr. Marji Volemanové, MUDr. Věry Kleplové a Mgr. Petry Polákové. Pátým rokem vedu Montessori pracovnu v rodinném centru − pro batolata a děti ve věku 3−6 let. Dále jsem v minulosti vytvářela koncepci zájmových kroužků pro předškolní děti a v současné době působím jako pedagog na jedné pražské základní škole. Věřím, že práce s dětmi má velký smysl a je třeba pomoci i těm „méně šikovným“.  Mám radost, že jsem součástí INNP týmu, s dětmi si v rámci kroužku Smarty Happy užívám smysluplný pohyb.

Michaela Pavelková, DiS

lektorka programů do školek a škol

Vystudovala jsem obor pedagogika pro předškolní a mladší školní věk a zkušenosti s prací s dětmi jsem sbírala během dlouhodobých pobytů v zahraničí, jako au-pair a součást homeschoolingového programu své neteře. Odbočení do komerčního sektoru mi přineslo mnoho neocenitelných zkušeností a schopnost dívat se na věci z různých stran. Silným motivem pro zaměření se na vzdělávání, výchovu a pohyb jsou mé vlastní děti. Je mi blízké spojení respektu, svobody a pravidel. Působím v komunitní Montessori školičce a jsem rovněž lektorkou angličtiny.  V neposlední řadě se intenzivně věnuji tématice řešení neurovývojových poruch. Absolvovala jsem kurzy a semináře u MUDr. Věry Kleplové, Mgr. Marji Volemanové (neuro-vývojová stimulace – NVS), Mgr. St. Emmerlingové a Mgr. Petry Polákové. Těší mě, že v dětech mohu rozvíjet jejich potenciál, radost i hravost a sdílet ji s nimi. Být součástí týmu INNP a vést kroužek Smarty Happy je pro mě velká čest. 

Lenka Vinterová

podpora aktivit INNP

Pro tým INNP přidávám zkušenosti z oblasti zdravotnictví – jsem zdravotní sestra, kterou baví práce s dětmi a láká mě oblast ADHD. Pro INNP pomáhám vytvářet vize, psát články a budu ráda provázet rodiče a děti v naší poradně. Absolvovala jsem několik kurzů pro práci s dětmi dle Marie Montessori. Mnoho užitečného do života mi dal kurz Efektivního rodičovství a kurz Mgr. Petry Polákové. Ovšem největší mou praxí jsou aktivity s mými vlastními dětmi, kde efektivními metodami řešíme rizika dyslexie a dysgrafie a zdárně podporujeme zdravý rozvoj mých synů. Ráda využívám při své práci Access Bars (R) a kineziologii One Brain.

Roční pohybový program

PROGRAM PRO RODIČE A DĚTI VE VĚKU 4–18 LET

10 minutami denně k lepšímu soustředění, učení a celkové vyrovnanosti.ikona cvičení

Program pro školy a školky

program Smarty®

Jak nebýt zoufalý z hyperaktivních dětí ve třídě a získat víc času na výuku.ikona Smarty

Centrum Celestra

Poradna pro rodiče A DĚTI VE VĚKU 0-4 LET

Poskytujeme individuální poradenství a další služby

ikona Celestra