menu

O nás

INNP Kdo jsme

„Chci vědět, jaké jsou vaše základní principy pro řešení ADHD a hodnoty a kdo o mě a mé děti bude pečovat“.

Pomáháme řešit problematiku ADHD A poruch UČENÍ v České republice A ODSTRAŇUJEME „NÁLEPKY“ U DĚTÍ, KTERÉ ZA TO NEMOHOU.

Vnímáme, že v České republice není v této oblasti dostatečně inovativní přístup podle nejnovějších poznatků neurověd tak jako například v Anglii či USA.

Jsme institut akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/ 2004 Sb,. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena pod Č.j.: MSMT – 18934/ 2020-1.

Jsme certifikované pracoviště neuro-vývojové stimulace od Insitutu neuro-vývojové terapie a stimulace Mgr. Marji Volemanové (Pohybem se učíme ®, Red-tulip).

Naše vize: …svět bez ADHD

Rodiče i děti si zaslouží, aby o INNP věděli

Petra Poláková INNP Celestra

Mgr. Petra Poláková

zakladatelka INNP, poradna, lektorka, pohybový kouč, tvůrkyně programů do MŠ a ZŠ, články a osvětová činnost

Pracuji s dětmi s ADHD a věřím v jejich potenciál. Pomáhám rodičům a učitelům získat účinné nástroje a informace pro řešení příčin a zlepšení situace. Jsem akreditovaná lektorka dětské a dospělé jógy u České asociace dětské jógy a terapeutka neuro-vývojové stimulace (NVS), kterou jsem absolvovala u Mgr. Marji Volemanové. Svou přirozenou „schopnost“ harmonizovat dotykem praktikuji v rámci metod Access Bars ®kraniosakrální terapie. Své znalosti jsem si rozšiřovala studiem publikací Lenky Oravcové, absolvováním kurzů u Zdeňky Šímové a MUDr. Věry Kleplové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové a dalších. Studuji zahraniční i tuzemské zdroje, přednáším a vedu semináře. Na můj popud uspořádala pracovní skupina pro předškolní vzdělávání v rámci Místního akčního plánu Prahy 11 Panelovou diskusi na téma „Prevence poruch chování a učení dětí v předškolním věku“ , kam se mi podařilo sezvat renomované odborníky. Napsala jsem několik článků na téma cvičení dětské jógy, zrakového vnímání a rozvoje dětí (Logopedárium, Poradce ředitelky MŠ) a knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly. Rozhovor ke knížce si můžete přečíst zde. Všechny metody jsem prošla a absolvovala na každodenní bázi se svými dětmi. Postupně jsem začala v rámci své cvičební a poradenské praxe pracovat s dětmi a jejich rodiči. Sestavila jsem Metodu PES, která propojuje Pohyb, Emoce, Smysly, a to jak v rámci všeobecného rozvoje dětí, tak v rámci terapie. Stěžejní částí je renomovaná neuro-vývojová stimulace, kterou doplňujeme o další aktivity. Pracuji s různými věkovými kategoriemi přímo ve školách v rámci programu Smarty pro děti®, školím pedagogy mateřských a základních škol (Smarty školka a Smarty škola). Pracuji s dětmi a dospělými na vlastních lekcích jógy nebo v osobním životě,  v němž ráda organizuji aktivity a bojovky pro kamarády mých synů. Mým zájmem je podněcovat děti i jejich rodiče k radosti a nastavení kormidla ve svém životě správným směrem. I speak several languages. I would be happy to provide services also in English.

Tereza Solilová INNP Celestra

Ing. Tereza Solilová

zakladatelka INNP, finance

Jsem vystudovaný ekonom, nicméně po nasbírání profesních zkušeností v ČR a zahraničí, jsem se před 7 lety rozhodla věnovat částečně také svému dlouhodobému zájmu – zdravé výživě. Na téma zdravého stravování poskytuji konzultace. Díky svým synům se pracovně podílím a vzdělávám v dalších oblastech, které souvisí s dětmi a výchovou, pohybem a zdravým žitím. Absolvovala jsem kurzy u Mgr. Marji Volemanové a Mgr. Petry Polákové. Jsem akreditovanou lektorkou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V INNP se podílím na obchodních záležitostech a tvorbě produktů pro MŠ, ZŠ a klienty.

Mgr. Hana Růžičková

Mgr. Hana Růžičková

lektorka, poradna, kreativní aktivity

Jsem vystudovaný pedagog. Od střední školy jsem působila jako lektorka zájmových kroužků – uměleckých i sportovních. Sama jsem byla členkou plaveckého oddílu, absolvovala jsem ZUŠ Vladimíra Ambrose – hru na klavír a výtvarný obor (zakončený závěrečnou absolventskou prací I. a II. stupně). Poté jsem vystudovala Učitelství pro 1.stupeň a působila jako třídní učitelka na ZŠ. Narození syna mě zavedlo na trochu jinou kolej – studiem příslušné literatury (Vychováváme děti a rosteme s nimi, Koncept kontinua, Držte si své děti, Výchova bez poražených aj.) se u mě rozjel proces odbourávání nefunkčních vzorců, poznávání sama sebe a přehodnocení přístupu k dětem. Nyní se zajímám o individuální vzdělávání, ráda pracuji s dětmi podle jejich aktuálních potřeb. Nabízím i kraniosakrální terapii. Namíchám vám i Bachovy květové esence. Své znalosti jsem si rozšířila o kurzy MUDr. Věry Kleplové, Mgr. Marji Volemanové, Ph.D, Mgr. Petry Polákové. Práce s dětmi mě naplňuje. V rámci INNP se práce stává hrou, my dětmi a tudíž i rovnocennými partnery. Aktivně se podílím na šíření naší mise…Svět bez ADHD. Těším se na vás u nás v poradně, při cvičení s dětmi ve školce (můžete se těšit i na artefiletiku) nebo při školení programů Smarty pro děti (R).

Mgr. Radka Kyselová

speciální pedagožka

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na UJEP v Ústí nad Labem. Působila jako školní speciální pedagog na soukromých, alternativních školách , jako speciální pedagog v PPP a v centru duševního zdraví pro děti a jako soukromý speciální pedagog. Zabývá se diagnostikou, nápravou a poradenstvím v oblasti vývojových poruch učení, poruch pozornosti, hyperaktivity a dalších neurovývojových poruch. Od začátku své praxe spolupracuje s renomovanou speciální pedagožkou Mgr. Stanislavou Emmerlingovou a její metodiku aplikuje u svých klientů. Jedná se komplexní systém zahrnující EDU kineziologii, metodu DOV (Dílčí oslabení výkonu), Fytoterapii a EFT ( odblokování primárních traumat). Aplikuje osvědčené reedukační metody při obtížích v učení (čtení, psaní, matematice). Nabízí poradenství v oblasti výchovy a přístupu k dětem s ADHD a rodinnou systemickou terapii. Spolupracovala s Mgr. Petrou Polákovou při zavádění programů NVS Smarty ve školách, kde působila. Absolvovala celou řadu seminářů, mimo jiné výcvik v Systemické rodinné terapii, Kurz EFT a ranných traumat, semináře zaměřené na metody náprav obtíží v grafomotorice, čtení a matematice, Základní kurz Montessori pedagogiky, Respektovat a být respektován, Semináře zaměřené na diagnostiku specifických poruch učení, přednášky o Waldorfské pedagogice, Semináře metody čtením a psaním ke kritickému myšlení, Hejného metody, semináře MUDr. Kleplové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové

Ing. Jana Lokvencová

lektorka, terapeutka Kineziologie One Brain

Práce a terapie s dětmi a jejich rodinami mě v životě nejvíce naplňuje a dává mi smysl. Původně jsem vystudovala VŠE, ale dále už jsem se intenzivně zabývala psychoterapií a později i pedagogikou. Absolvovala jsem studium na Pražské psychoterapeutické fakultě, kde jsem měla štěstí mimo jiné i na semináře rodinných terapeutů Chvály a Trapkové. Teoretické vzdělání jsem si doplnila Pětiletým sebezkušenostním výcvikem v integrativní psychoterapii.

Velký posun v sebepoznání i poznání světa kolem mi přineslo i studium psychologické astrologie. Od narození prvního syna se také intenzivně zabývám vývojovou psychologií, výchovou a pedagogikou. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurz Efektivního rodičovství a množství dalších. Velmi mě nadchlo studium Montessori pedagogiky u Evy Štarkové a dalších. Už šestým rokem vedu v mateřských centrech Montessori pracovny pro batolátka i pro děti od 3-6 let. Absolvovala jsem SŠ předškolní a mimoškolní pedagogiku, kurz pro asistenty pedagoga zakončený prací o ADHD a stala se učitelkou v česko-anglické školce. Moji synové mě s nástupem na ZŠ přivedli k hledání účinných metod pomoci dětem při potížích s učením. Při domácí přípravě nám nesmírně pomáhá Montessori pedagogika se svými principy i pomůckami. Hledala jsem ale i pomoc s dyslexií, dysgrafií, dysfázií, ADHD a dalšími obtížemi, protože podpora klasických poraden mi nepřipadala dostatečná. Absolvovala jsem množství seminářů (Kurz dyslexie a seminář dysgrafie Institutu praktické pedagogiky, cviky pro propojování mozkových hemisfér a další). Nejvíce a nejúčinněji nám pomáhá Kineziologie One Brain, která propojuje poznatky moderní neurovědy a psychologie učení s tradičními technikami holistické medicíny, čínské medicíny, bachovými esencemi a dalšími metodami. Prošla jsem několikaletým výcvikem, stala se certifikovanou terapeutkou a touto metodou pomohla už řadě dětí i dospělých. Díky knize Stanislavy Emmerlingové propojuji znalosti z Kineziologie OB, edu-kineziologie a speciální pedagogiky. Pro INNP školím pedagogy a v poradně nabízím v rámci Metody PES (R) odblokování raných traumat. Více informací zde.

Michaela Pavelková, DiS.

lektorka školení, poradna, lektorka programů do školek a škol

Vystudovala jsem obor pedagogika pro předškolní a mladší školní věk a zkušenosti s prací s dětmi jsem sbírala během dlouhodobých pobytů v zahraničí, jako au-pair a součást homeschoolingového programu své neteře. Odbočení do komerčního sektoru mi přineslo mnoho neocenitelných zkušeností a schopnost dívat se na věci z různých stran. Silným motivem pro zaměření se na vzdělávání, výchovu a pohyb jsou mé vlastní děti. Je mi blízké spojení respektu, svobody a pravidel. Působím v komunitní Montessori školičce a jsem rovněž lektorkou angličtiny.  V neposlední řadě se intenzivně věnuji tématice řešení neurovývojových poruch. Absolvovala jsem kurzy a semináře u MUDr. Věry Kleplové, Mgr. Marji Volemanové (neuro-vývojová stimulace – NVS), Mgr. St. Emmerlingové a Mgr. Petry Polákové. Těší mě, že v dětech mohu rozvíjet jejich potenciál, radost i hravost a sdílet ji s nimi. V rámci týmu INNP, školím pedagogy mateřských a základních škol, vedu kroužek Smarty Happy a v naší poradně s vámi budu cvičit neuro-vývojovou stimulaci. 

Mgr. Stanislava Emmerlingová

podpora aktivit INNP

Speciální pedagožka, autorka čítanky pro dyslektické děti Když dětem nejde čtení a knihy Vidím to jinak s komplexním pohledem na problémy dětí s poruchami učení a chování, neuropedagožka a bojovnice za správný přístup k dětem.

Mgr. Zuzana Brožová

lektorka programů do školek a škol

K dětem mě přivedly moje děti.  Zajímá mě, jak jim můžu pomoci se rozvíjet.  Nejvíce mě oslovuje Montessori pedagogika – absolvovala jsem několik kurzů a nadále se vzdělávám. Mnoho užitečného do života a pracovní praxe mi dal kurz Respektovat a být respektován. O tom, jak zlepšit soustředění, učení, paměť a koordinaci pomocí účinného cvičení, jsem se dozvěděla díky školení Mgr. Marji Volemanové, MUDr. Věry Kleplové a Mgr. Petry Polákové. Pátým rokem vedu Montessori pracovnu v rodinném centru − pro batolata a děti ve věku 3−6 let. Dále jsem v minulosti vytvářela koncepci zájmových kroužků pro předškolní děti a v současné době působím jako pedagog na jedné pražské základní škole. Věřím, že práce s dětmi má velký smysl a je třeba pomoci i těm „méně šikovným“.  Mám radost, že jsem součástí INNP týmu, s dětmi si v rámci kroužku Smarty Happy užívám smysluplný pohyb.

Lenka Vinterová

podpora aktivit INNP

Pro tým INNP přidávám zkušenosti z oblasti zdravotnictví – jsem zdravotní sestra, kterou baví práce s dětmi a láká mě oblast ADHD. Pro INNP pomáhám vytvářet vize, psát články a budu ráda provázet rodiče a děti v naší poradně. Absolvovala jsem několik kurzů pro práci s dětmi dle Marie Montessori. Mnoho užitečného do života mi dal kurz Efektivního rodičovství a kurz Mgr. Petry Polákové. Ovšem největší mou praxí jsou aktivity s mými vlastními dětmi, kde efektivními metodami řešíme rizika dyslexie a dysgrafie a zdárně podporujeme zdravý rozvoj mých synů. Ráda využívám při své práci Access Bars (R) a kineziologii One Brain.

Roční pohybový program

PROGRAM PRO RODIČE A DĚTI VE VĚKU 4–18 LET

10 minutami denně k lepšímu soustředění, učení a celkové vyrovnanosti.ikona cvičení

Program pro školy a školky

program Smarty®

Jak nebýt zoufalý z hyperaktivních dětí ve třídě a získat víc času na výuku.ikona Smarty

Centrum Celestra

Poradna pro rodiče A DĚTI VE VĚKU 0-4 LET

Poskytujeme individuální poradenství a další služby

ikona Celestra