menu

O nás

INNP Kdo jsme

Jsme INNP X-Academy.

OD ROKU 2019 Pomáháme řešit problematiku ADHD A poruch UČENÍ v České republice, PŘISPÍVÁME K LEPŠÍMU DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ A ODSTRAŇUJEME „NÁLEPKY“ U DĚTÍ, KTERÉ VNÍMAJÍ SVĚT JINAK.

Pracujeme s dětmi i s dospělými (rodiči, pedagogy, odborníky).

INNP jako Insitut Našeho Nejvyššího Potenciálu (bývalý Institut Náprav Neurovývojových Poruch, z.s.).

X jako X možností, X symbol propojení hemisfér a X-meni (vysoce citlivé osoby podle komiksových postav)

Academy – pracujeme s dětmi od 2 do 18 let, vzděláváme rodiče, pedagogy, odborníky v rámci přednášek, besed a projektů do mateřských školek a základních škol.

Vnímáme širší souvislosti a kontext, vnímáme nutnost zvýšení emoční gramotnosti u dětí i dospělých.

Jsme institut akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/ 2004 Sb,. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace byla udělena pod Č.j.: MSMT – 18934/ 2020-1.

Naše vize: …svět bez ADHD

INFORMAČNÍ BROŽURA

Rodiče hyperaktivních dětí (ADHD) a dětí s poruchou učení (SPU) si zaslouží vědět o metodách, které jim zlepší život a komunikaci s dětmi.

Petra Poláková INNP Celestra

Mgr. Petra Laméa Poláková

zakladatelka INNP, konzulace, lektorka, pohybový kouč, tvůrkyně programů do MŠ a ZŠ, články a osvětová činnost

Pracuji s dětmi s ADHD a věřím v jejich potenciál. Věřím tomu, že ADHD zmaneá ijiné schopnosti dětí. Věřím, že se tyto děti dokážou soustředit na to, co jim jde a co je zajímá. A v tom vnímám jejich hlubovké poselství – poselství pro nové paradigma. Vnímám totiž už řadu let vše v širších souvislsotech. Pomáhám rodičům a učitelům získat účinné nástroje a informace pro řešení příčin, uznání schopností a zlepšení situace. Jsem akreditovaná lektorka dětské a dospělé jógy u České asociace dětské jógy a terapeutka neuro-vývojové stimulace (NVS). Svou přirozenou „schopnost“ harmonizovat dotykem praktikuji v rámci metod Access Bars ®kraniosakrální terapie a metamorfní techniky. Své znalosti jsem si rozšiřovala studiem publikací Lenky Oravcové, absolvováním kurzů u Zdeňky Šímové a MUDr. Věry Kleplové a Mgr. Stanislavy Emmerlingové a dalších. Studuji zahraniční i tuzemské zdroje, přednáším a vedu semináře. Na můj popud uspořádala pracovní skupina pro předškolní vzdělávání v rámci Místního akčního plánu Prahy 11 Panelovou diskusi na téma „Prevence poruch chování a učení dětí v předškolním věku“ , kam se mi podařilo sezvat renomované odborníky. Napsala jsem několik článků na téma cvičení dětské jógy, zrakového vnímání a rozvoje dětí (Logopedárium, Poradce ředitelky MŠ) a knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly. Rozhovor ke knížce si můžete přečíst zde. Všechny metody jsem prošla a absolvovala na každodenní bázi se svými dětmi. Postupně jsem začala v rámci své cvičební a poradenské praxe pracovat s dětmi a jejich rodiči. Sestavila jsem Metodu PES, která propojuje Pohyb, Emoce, Smysly PLUS přístup a to jak v rámci všeobecného rozvoje dětí, tak v rámci terapie. Stěžejní částí je renomovaná neuro-vývojová stimulace, kterou doplňujeme o další aktivity, jako je čchikung, dechová cvičení a další. Pracuji s různými věkovými kategoriemi přímo ve školách v rámci programu Smarty pro děti®, školím pedagogy mateřských a základních škol (Smarty školka a Smarty škola). Pracuji s dětmi a dospělými na vlastních lekcích jógy nebo v osobním životě,  v němž ráda organizuji aktivity a bojovky pro kamarády mých synů. Mým zájmem je podněcovat děti i jejich rodiče k radosti a nastavení kormidla ve svém životě správným směrem. I speak several languages. I would be happy to provide services also in English.

Mgr. Hana Růžičková

Mgr. Hana Růžičková

zakladatelka INNP, lektorka,konzultace, umělecká činnost

Jsem vystudovaný pedagog. Od střední školy jsem působila jako lektorka zájmových kroužků – uměleckých i sportovních. Sama jsem byla členkou plaveckého oddílu, absolvovala jsem ZUŠ Vladimíra Ambrose – hru na klavír a výtvarný obor (zakončený závěrečnou absolventskou prací I. a II. stupně). Poté jsem vystudovala Učitelství pro 1.stupeň a působila jako třídní učitelka na ZŠ. Narození syna mě zavedlo na trochu jinou kolej – studiem příslušné literatury (Vychováváme děti a rosteme s nimi, Koncept kontinua, Držte si své děti, Výchova bez poražených aj.) se u mě rozjel proces odbourávání nefunkčních vzorců, poznávání sama sebe a přehodnocení přístupu k dětem. Nyní se zajímám o individuální vzdělávání, ráda pracuji s dětmi podle jejich aktuálních potřeb. Nabízím i kraniosakrální terapii. Namíchám vám i Bachovy květové esence. Své znalosti jsem si rozšířila o kurzy MUDr. Věry Kleplové, Mgr. Marji Volemanové, Ph.D, Mgr. Petry Polákové. Práce s dětmi mě naplňuje. V rámci INNP se práce stává hrou, my dětmi a tudíž i rovnocennými partnery. Aktivně se podílím na šíření naší mise…Svět bez ADHD. Těším se na vás u nás v poradně, při cvičení s dětmi ve školce (můžete se těšit i na artefiletiku) nebo při školení programů Smarty pro děti (R).

Tereza Solilová INNP Celestra

Ing. Tereza Solilová

zakladatelka INNP, finance

Jsem vystudovaný ekonom, nicméně po nasbírání profesních zkušeností v ČR a zahraničí, jsem se před 7 lety rozhodla věnovat částečně také svému dlouhodobému zájmu – zdravé výživě. Na téma zdravého stravování poskytuji konzultace. Díky svým synům se pracovně podílím a vzdělávám v dalších oblastech, které souvisí s dětmi a výchovou, pohybem a zdravým žitím. Absolvovala jsem kurzy u Mgr. Marji Volemanové a Mgr. Petry Polákové. Jsem akreditovanou lektorkou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V INNP se podílím na obchodních záležitostech a tvorbě produktů pro MŠ, ZŠ a klienty.

Ing. Jana Lokvencová

lektorka, terapeutka Kineziologie One Brain

Práce s dětmi a jejich rodinami mě v životě nejvíce naplňuje a dává mi smysl. Původně jsem vystudovala VŠE, ale dále už jsem se intenzivně věnuji vývojové psychologii, psychoterapii, kineziologii a montessori pedagogice. Absolvovala jsem studium na Pražské psychoterapeutické fakultě a Pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Absolvovala jsem také certifikované kurzy Montessori pedagogiky a k tomu různé kurzy respektující výchovy. Řadu let jsem vedla v mateřských centrech Montessori pracovny pro batolátka i pro děti od 3-6 let. Absolvovala jsem SŠ předškolní a mimoškolní pedagogiku, kurz pro asistenty pedagoga zakončený prací o ADHD a stala se učitelkou v Montessori školce, kde získávámcenné zkušenosti s dětmi a jejich rodiči. Moji synové mě s nástupem na ZŠ přivedli k hledání účinných metod pomoci dětem při potížích s učením. Při domácí přípravě nám nesmírně pomáhá Montessori pedagogika se svými principy i pomůckami. Hledala jsem ale i pomoc s dyslexií, dysgrafií, dysfázií, ADHD a dalšími obtížemi, protože podpora klasických poraden mi nepřipadala dostatečná. Absolvovala jsem množství seminářů (Kurz dyslexie a seminář dysgrafie Institutu praktické pedagogiky, cviky pro propojování mozkových hemisfér a další). Nejvíce a nejúčinněji nám pomáhá Kineziologie One Brain, která propojuje poznatky moderní neurovědy a psychologie učení s tradičními technikami holistické medicíny, čínské medicíny, bachovými esencemi a dalšími metodami. Prošla jsem několikaletým výcvikem, stala se konzultantkou facilitátorkou této metody a pomohla už řadě dětí i dospělých. Díky knize, kurzu a webinářům Stanislavy Emmerlingové propojuji znalosti z Kineziologie OB, edu-kineziologie a speciální pedagogiky. V montessori MŠ pracuji na poloviční úvazek a ve zbývajícím čase nabízím v poradně INNP kineziologické konzultace s odblokováním (většinou raných traumat) rodičům i dětem, podporované bachovými esencemi a dalšími metodami. Více informací zde.

Mgr. Stanislava Emmerlingová

podpora aktivit INNP

Speciální pedagožka, autorka čítanky pro dyslektické děti Když dětem nejde čtení a knihy Vidím to jinak s komplexním pohledem na problémy dětí s poruchami učení a chování, neuropedagožka a bojovnice za správný přístup k dětem.

Lenka Vinterová

podpora aktivit INNP

Pro tým INNP přidávám zkušenosti z oblasti zdravotnictví – jsem zdravotní sestra, kterou baví práce s dětmi a láká mě oblast ADHD. Pro INNP pomáhám vytvářet vize, psát články a budu ráda provázet rodiče a děti v naší poradně. Absolvovala jsem několik kurzů pro práci s dětmi dle Marie Montessori. Mnoho užitečného do života mi dal kurz Efektivního rodičovství a kurz Mgr. Petry Polákové. Ovšem největší mou praxí jsou aktivity s mými vlastními dětmi, kde efektivními metodami řešíme rizika dyslexie a dysgrafie a zdárně podporujeme zdravý rozvoj mých synů. Ráda využívám při své práci Access Bars (R) a kineziologii One Brain.

Metoda PES® a školáci

KOUČINK: pohyb, emoce, smysly, přístup

10 minut denně pro lepší soustředění, uvolnění a větší klid. Cvičení, relaxace, vlídný a účinný přístup, odhalení potenciálu.ikona cvičení

Smarty školka, Smarty škola

LICENCE A METODA PES® POHYB, EMOCE, SMYSLY PLUS PŘÍSTUP

Proškolení celého týmu a praktické náměty, metodika, cviky, aktivity a nové trendy na zlepšení klimatu ve třídách, pro prevenci vyhoření a podporu duševního zdraví žáků i učitelů.ikona Smarty

Metoda PES® a předškoláci

KouČINK: pohyb, emoce, smysly, přístup, rozvoj

Hravě a novými trendy ke zklidnění a rozvoji dítěte. Podporujeme potenciál dětí, přispíváme ke zlepšení školní zralosti a vnitřní spokojenosti.

ikona Celestra