menu

Naše metodika pro řešení ADHD a pro zlepšení čtení, psaní, řeči

INNP metodika

„Chci vědět, jak přesně funguje to, co nabízíte.“

NA ADHD SPrávně cíleným pohybem, PRACÍ S TUŽKOU A HARMONIZAČNÍM DOTYKEM.

Metoda PES ®: Pohyb, Emoce, Smysly

PES: posílí, zklidní a zbystří

ADHD je spojeno častokrát s poruchami učení, proto vše řešíme komplexně. Příčinami jsou především raná traumata, přetrvávající primární reflexy a unilaterální fungování mozku. Víme, že se to dá efektivně řešit cvičením a jinými metodami a že jsou pak děti v klidu a radosti, stejně jako rodiče či učitelé.

Náš přístup je pro každého: vychází z jednoduchého a pravidelného pohybu a harmonizujícího dotyku. Náš přístup je unikátní, postupujeme individuálně, máme odborné know how a zároveň lidský, veselý a respektující přístup k dětem i rodičům.

Víme, jak na to:

Pohyb: spojujeme několik celosvětově používaných metod založených na odbourání přetrvávajících primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace – NVS) a propojení nervových spojů a mozkových hemisfér. Využíváme cviky a sestavy, které zahrnují pohybový vývoj dítěte v prvním roce života, rytmus a tleskání. Cvičení rozvíjí děti – zlepšují se funkce nutné pro čtení, psaní a počítání. Postupně se dostaneme od pohybu na podložce k práci s tužkou, a tím k lepšímu soustředění, učení k přemýšlení.

Emoce: Dostáváme se zpět k pocitu bezpečí. Slovem: různé relaxační techniky, prohlášení, dechová cvičení, vědomá pozornost, dotyk. V rámci komplexního přístupu nabízíme i harmonizující a regenerující dotyk v podobě Access Bars ®, kraniosakrální terapie, EFT nebo kineziolgie One Brain. Tyto postupy pomohu vyladit organizmus a pomáhají na začátku i v průběhu vaší cesty naším programem.

Smysly: Pomáháme dotrénovat to, co děti brzdí (hmatové, zrakové, sluchové vnímání) a především vnímání vlastního těla (proriocepce) a vnímání rovnováhy (stimulace vestibuálrního ústrojí).

O jaké metody se jedná?

POHYB: Náš pohybový program vychází z pohybového vývoje dítěte v prvním roce života a je zaměřen na řešení příčin ADHD a poruch chování a učení. Obsahuje cvičení podle neuro-vývojové stimulace, je obohacen o prvky terapeutické jógy (Rolfjoga, Rolfpilates) a o řadu cviků ze vzdělávací kineziologie a „obyčejných“ avšak důležitých cviků jako je skákání přes švihadlo a další. Cvičení probíhá hravou formou, používáme pomůcky, obrázky, autorské básničky. Sestavy a cviky jsou vhodné na domado škol.

EMOCE: Harmonizující dotyk řeší hlubší souvislosti. V rámci komplexního přístupu nabízíme metodu Kraniosakrální terapie a Access Bars ®. Obě metody jsou podporují řešení různých obtíží. Ošetření je vhodné pro celé spektrum psychosomatických potíží včetně hyperaktivity, poruch soustředění a učení, dochází k harmonizaci obou mozkových hemisfér, díky tomu dochází k řešení potíží na buněčné úrovni. Pracujeme zároveň s dětmi i s rodiči v rámci odlobkování raných traumat formou kineziologie One Brain.

SMYSLY: Cvičení a práce s tužkou pomáhá dětem k lepšímu psaní, čtení, soustředění i k lepšímu verbálnímu projevu. Využíváme metodu DOV.

První rok života je zásadní z těchto důvodů:

Pokud dítě nezíská optimální pohybovou zkušenost, ovlivní  to vývoj vyšších tzv. kognitivních funkcí (řeč, paměť a chování).

INNP cvičení s dětmi

Funguje to

Po pravidelném cvičení se dětem zlepšuje koordinace,  pozornost a paměť, soustředění a vyjadřování. Jde jim lépe učení, dokážou uvažovat analyticky, jsou vyrovnanější a spokojenější. Vidí to odborníci a učitelé, vnímá to celá rodina.

Pro jaký typ potíží jsou metody vhodná?

Zapadá dítě do některé z těchto kategorií?

Kdo s metodami pracuje?

S metodami, které používáme, dílčím způsobem pracují pediatři, speciální pedagogové, logopedi, fyzioterapeuti, psychologové a další odborníci. Všichni zaznamenávají úspěchy. Těmito metodami prošlo v ČR za 30 let téměř 3 000 dětí.

Co je důležité?

Pravidelnost a systematičnost, obdobně jako se tréninku musí pravidelně věnovat špičkoví sportovci či hudebníci. Nutné je pravidelné opakování zadaných cviků, aby se nervové spoje dotvořily a upevnily.
Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči a lékařem či jinými odborníky daná doporučení.

Roční pohybový program

PROGRAM PRO RODIČE A DĚTI VE VĚKU 4–18 LET

10 minutami denně k lepšímu soustředění, učení a celkové vyrovnanosti.ikona cvičení

Program pro školy a školky

program Smarty®

Jak nebýt zoufalý z hyperaktivních dětí ve třídě a získat víc času na výuku.ikona Smarty

Centrum Celestra

Poradna pro rodiče A DĚTI VE VĚKU 0-4 LET

Poskytujeme individuální poradenství a další služby

ikona Celestra