menu

Naše inspirace pro ADHD a zlepšení učení

INNP metodika

ADHD V KONTEXU VYSOCE CITLIVÝCH DĚTÍ

Metoda PES ®: Pohyb, Emoce, Smysly a správný Přístup

ADHD vnímáme jako průvodní jevy tzv. vysoce citlivých dětí. Nabízíme přívětivý a nadějeplný přístup, práci s emocemi, se vztekem, uznáním toho, co cítí a vnímají jinak než „běžné“ okolí. Vystihujeme, co skutečně u nich může fungovat, aby fungovali podle toho, co jim je přirozené. Nabízíme techniky a aktivity i pro rodiče a učitele. Zabýváme se příčinami, jako jsou raná traumata, přetrvávající primární reflexy a unilaterální fungování mozku. Víme, že se to dá efektivně řešit cvičením a jinými metodami a že jsou pak děti v klidu a radosti, stejně jako rodiče či učitelé. Podporujeme zlepšení v těchto oblastech. Mít: více ENERGIE/ELÁNU, SILNĚJŠÍ TĚLO, BYSTŘEJŠÍ MYŠLENÍ, SPOKOJENOST a budou mít lepší PŘÍSTUP.

Náš přístup je pro každého: vychází z harmonizačního dotyku a jednoduchých aktivit (cviky, techniky) ušité na míru podle situace u každého dítěte. Potřebují něco dynamického nebo naopak klidnějšího? Objevíme to společně. Máme odborné know-how a zároveň lidský, veselý a respektující přístup k dětem i rodičům. U nás se vám i dětem bude líbit.

Víme, jak na to:

ELÁN/ENERGIE: dechové aktivity, uvolnění, uzemnění

SILNĚJŠÍ TĚLO: Specifickým pohybem pojujeme několik celosvětově používaných metod založených na odbourání přetrvávajících primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace – NVS) a propojení nervových spojů a mozkových hemisfér. Využíváme cviky a sestavy, které zahrnují pohybový vývoj dítěte v prvním roce života Cvičení rozvíjí děti – zlepšují se funkce nutné pro čtení, psaní a počítání. 

BYSTŘEJŚÍ MYŠLENÍ: Pomáháme dotvářet nervové spoje, dotrénovat to, co děti brzdí (hmatové, zrakové, sluchové vnímání) a především vnímání vlastního těla (proriocepce) a vnímání rovnováhy (stimulace vestibuálrního ústrojí).

SPOKOJENOST: Dostáváme se zpět k pocitu bezpečí. techniky na dosycení bazálních jistot. Různé relaxační techniky, prohlášení, vizualizace, vědomá pozornost, dotyk.

PŘÍSTUP: Uznání vysoké citlivosti dětí, které jsou jinak velmi empatické, silně vnímají nespravedlnost, jsou rychlejší než ostatní a potřebují dělat více projetků a věci najednou. Toto vše je v pořádku. Tyto děti jsou v pořádku. Jen je třeba vědět, jak na ně.Uznávání toho, jak fungují, změnit úhly pohledy, nesoudit, nehodnotit, mít správné návody na to „jak děti fungují“

ZDRAVÍ ZEVNTŘ: Inspirujeme k tomu, aby různé podpůrné prostředky pomohly dětem k biochemické rovnováze (vitamíny, stopové prvky.

EXTERNÍ POMOC: V rámci komplexního přístupu nabízíme i harmonizující a regenerující dotyk v podobě Access Bars ®, kraniosakrální terapie, EFT nebo kineziolgie One Brain. Tyto postupy pomohu vyladit organizmus a pomáhají na začátku i v průběhu vaší cesty naším programem. Lze dlouhodobě i  jednorázově.

Proč je důležitý pohyb podle vývoje v prvním roce života?

zajištění bazálních jistot (bezpečí,limity,podpora, sycení,místo)

správné držení těla (symetrie)

optimální zapojení všech svalů

odbourání primárních reflexů

dotváření nervových spojů

propojování mozkových hemisfér

rozvoj funkcí nutných pro optimální vývoj dítěte a jeho přípravu na školní docházku.

Pokud dítě nezíská optimální pohybovou zkušenost, ovlivní  to vývoj vyšších tzv. kognitivních funkcí (řeč, paměť a chování).

Funguje to

Správným přístupem, přijetím těchto dětí a uznáním jejich výjimečnosti, odblokovaním podvědomých bloků a také pak pravidelným cvičení se dětem zlepšuje komunikace v rodině, u děti se zlepší koordinace,  pozornost a paměť, soustředění a vyjadřování. Jde jim lépe učení, dokážou uvažovat analyticky, jsou vyrovnanější a spokojenější. Vidí to odborníci a učitelé, vnímá to celá rodina.

Pro jaký typ potíží jsou metody vhodná?

Zapadá dítě do některé z těchto kategorií?

Kdo s metodami pracuje?

S metodami, které používáme, dílčím způsobem pracují pediatři, speciální pedagogové, logopedi, fyzioterapeuti, psychologové a další odborníci. Všichni zaznamenávají úspěchy. Těmito metodami prošlo v ČR za 30 let téměř 3 000 dětí.

Co je důležité?

Pravidelnost a systematičnost, obdobně jako se tréninku musí pravidelně věnovat špičkoví sportovci či hudebníci. Nutné je pravidelné opakování zadaných cviků, aby se nervové spoje dotvořily a upevnily.
Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči a lékařem či jinými odborníky daná doporučení.

Metoda PES® a školáci

KOUČINK: pohyb, emoce, smysly, přístup

10 minut denně pro lepší soustředění, uvolnění a větší klid. Cvičení, relaxace, vlídný a účinný přístup, odhalení potenciálu.ikona cvičení

Smarty školka, Smarty škola

LICENCE A METODA PES® POHYB, EMOCE, SMYSLY PLUS PŘÍSTUP

Proškolení celého týmu a praktické náměty, metodika, cviky, aktivity a nové trendy na zlepšení klimatu ve třídách, pro prevenci vyhoření a podporu duševního zdraví žáků i učitelů.ikona Smarty

Metoda PES® a předškoláci

KouČINK: pohyb, emoce, smysly, přístup, rozvoj

Hravě a novými trendy ke zklidnění a rozvoji dítěte. Podporujeme potenciál dětí, přispíváme ke zlepšení školní zralosti a vnitřní spokojenosti.

ikona Celestra