menu

Workshopy a semináře 2020

Certifikovaný seminář Smarty pro děti®

Certifikovaný seminář Smarty pro děti®

Jak být „SMART“ VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Teorie: Význam vývoje dítěte v prvním roce života, přičiny neurovývojových poruch (dyspraxie, ADHD, poruchy učení, řeči), význam přetrvávajících primárních reflexů. Praktické rady, jak pracovat s těmito dětmi, odlišnosti a potenciál dětí (Indigové děti) a jak k nim efektivně přistupovat. Význam období percepčně-motorického vývoje a kognitivního vývoje. Význam rozvoje dětí v předškolním věku (hrubá motorika, jemná motorika, prostorové vnímání, rozvoj dílčích funkcí – zrakové, sluchové vnímání, řeč).

Praxe: Cviky a sestavy podle vývoje dítěte v prvním roce života – autorské karty s básničkami, aktivity na propojení hemisfér, rytmická cvičení. Relaxační a dechové techniky pro dospělé a děti. Využití netradičních pomůcek denní potřeby. Cviky na bázi dětské jógy. Využití cviků a aktivit přímo ve vaší praxi.

KDY, KDE, ZA KOLIK

24. 10. 2020 od 9:00 do 16:00 h, tj. 6 vyučovacích hodin

Centrum Celestra
Neklanova 152/44, Praha 2
Cena: 3 600 Kč

Počet účastníků: minimálně 3, maximálně 10

24. 10. 2020

Workshopy na míru

JAK EFEKTIVNĚ ROZVÍJET DĚTI V KONTEXTU ŘEŠENÍ ADHD

Jste vzdělávací či jiná instituce nebo pořádáte akci, kam by zapadlo naše téma? Od roku 2019 hostujeme jako přednášející.

Proběhlo

Základní škola Duhovka

Téma: Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku – seminář pro rodiče a pedagogy, březen 2019

Montessori Institute Prague pod záštitou Žijeme Montessori

Téma: Jak rozvíjet děti pohybem a efektivně řešit ADHD a jiné obtíže – workshop pro veřejnost, únor a říjen 2019

Učitel naživo, prosinec 2019 – Mgr. Petra Poláková jako lektorka programu

V čem spočívá naše metodika?

Pracujeme s celosvětově používanou metodou založené na odbourání primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace), dotváření nervových spojů a propojení mozkových hemisfér. Postupně se dostaneme od cvičení na žíněnce až k práci s tužkou, a tím k lepšímu soustředění a přemýšlení.
Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovená doporučení. Více o metodice

Reference

„Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení.“
~ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

Kdo vás bude provázet?