menu

Workshopy a semináře 2021: ADHD a rozvoj dětí

Certifikovaný seminář Smarty pro děti®

„Chci vědět vše podstatné o ADHD, orozvíjení dětí doma, ve školce a ve škole. Chci vědět, jak jim pomoci, když něco nefunguje, jak má. Chci vědět, že „něco na těch neklidných dětech je.“ Chci se protáhnout a den na semináři si příjemně užít v rodinné atmosféře a sdílet informace s ostatními.“

Certifikované semináře Smarty pro děti®

Jak být „SMART“ VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ I: mateřská škola

Teorie: Propojenost je klíčová! Metoda PES ® – pro všestranný rozvoj dětí předškolního věku. Jde nám o to aby se děti i rodiče cítili co nejlépe. Přístup podle systému Metoda PES ®: pohyb, emoce a smysly, má význam i jako prevence pozdějších potíží ve škole. Význam vývoje dítěte v prvním roce života, přičiny tzv. neurovývojových poruch (chování, řeč, šikovnost), význam přetrvávajících primárních reflexů. Praktické rady, jak pracovat s dětmi, odlišnosti a potenciál dětí (Indigové děti) a jak k nim efektivně přistupovat. Význam období percepčně-motorického vývoje. Význam rozvoje dětí v předškolním věku (hrubá a jemná motorika, prostorové vnímání, rozvoj dílčích funkcí – zrakové, sluchové vnímání, řeč).

Praxe: Metoda PES ® v praxi: Pohyb – vybrané cviky a sestavy podle vývoje dítěte v prvním roce života – ukázka autorských karet s básničkami, aktivity na propojení hemisfér, cviky na bázi dětské jógy. Emoce – relaxační a dechové techniky pro dospělé a děti. Smysly – rytmická cvičení, aktivity na lepší vnímání vlastního těla, zlepšení hmatu apod. Využití netradičních pomůcek denní potřeby. Využití cviků a aktivit přímo ve vaší praxi.

JAK BÝT „SMART“ VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ II.: základní škola

Teorie:  Význam přístupu okolí k dětem s ADHD, příčiny ADHD ve srozumitelné podobě a metodou prožitku a sdílení. Metoda PES: pohyb, emoce a smyly – zábava i řešení potíží (pohyb dítěte v prvním roce života), tipy pro pedagogy a rodiče „jak se cítit lépe“ po fyzické, psychické kondici. Příčiny neurovývojových poruch (dyspraxie, ADHD, poruchy učení, řeči), význam přetrvávajících primárních reflexů, emoční i fyzické bloky). Praktické rady, jak pracovat s dětmi, jaké jsou jejich odlišnosti a potenciál dětí (Indigové děti) a jak k nim efektivně přistupovat. Význam období kognitivního vývoje (strategie učení, paměť, zachovat klid…) Význam efektivního vzdělávání.

Praxe: Metoda PES ® v praxi: Pohyb – vybrané cviky a sestavy podle vývoje dítěte v prvním roce života - ukázka autorských karet vhodných do škol na soustředění a zklidnění, aktivity na propojení hemisfér. Emoce – relaxační a dechové techniky pro dospělé a děti.  Smysly – rytmická cvičení, aktivity na lepší vnímání vlastního těla, aromaterapie apod. Využití cviků a aktivit přímo ve vaší praxi. 

KDY, KDE, ZA KOLIK

termín semináře I: říjen 2021 od 9:00 do 16:00 h, tj. 6 hodin

termín semináře II: říjen 2021 od 9:00 do 16:00 h, tj. 6 hodin

Centrum Celestra
Neklanova 152/44, Praha 2
Cena: 3 600 Kč
, drobné občerstvení je zahrnuto

Počet účastníků: minimálně 3, maximálně 5

  podzim 2021

   podzim 2021

   Workshopy na míru

   JAK EFEKTIVNĚ ROZVÍJET DĚTI V KONTEXTU ŘEŠENÍ ADHD

   Jste vzdělávací či jiná instituce nebo pořádáte akci, kam by zapadlo naše téma? Od roku 2019 hostujeme jako přednášející.

   Proběhlo

   Centrum Celestra

   Téma: Jak být SMART ve výchově a vzdělávání dětí I – seminář pro odbornou veřejnost, říjen 2020

   Základní škola Duhovka

   Téma: Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku – seminář pro rodiče a pedagogy, březen 2019

   Montessori Institute Prague pod záštitou Žijeme Montessori

   Téma: Jak rozvíjet děti pohybem a efektivně řešit ADHD a jiné obtíže – workshop pro veřejnost, únor a říjen 2019

   Učitel naživo, prosinec 2019 – Mgr. Petra Poláková jako lektorka programu

   Reference

   „Jednodenní certifikovaný seminář „Jak být SMART“ jsem vnímala velmi pozitivně. Byl pro mě obohacující po stránce odborné a komunikace s paní Polákovou a dalšími účastnicemi byla inspirující. Jako učitelka ZŠ vím, jak náročné je věnovat se všem dětem individuálně. Pokud se ale naše energie komplexně zacílí správným směrem, odpadne pocit vyčerpanosti a bezradnosti.

   Na kurzu se mi líbily informace o tom, jak se lze na vývoji dětí podílet hravě, s láskou a přirozeně pro každého – pohybem. Osobně oceňuji, že se celým kurzem prolínal pohyb, vůně (aromaterapie), mineralogie, hudba, výživa, literatura, rodičovství, výuka a především láska a respekt k dětem.
   Tímto Petře moc děkuji
   .“

   ~ Mgr. Hana Růžičková – pedagog

   Děkuji paní Petře. Účast na kurzu pro mě byla inspirativní především v možnosti využívání pohybových aktivit při výchově a vzdělávání dětí. Používání pohybových aktivit jako zdroje nejen radosti, ale působení pohybu na potíže s učením a chováním jsou pro mě novinkou a podněty paní Petry byly v tomto ohledu velmi cenné. Sympatický je mi i komplexní přístup paní Petry – tedy zaměřování nejen na pohybový vývoj, ale i na oblast emocí a smyslů a jejich rozvíjení – to vše bylo v kurzu zahrnuto. 

   Mgr. Jana Šunková – psycholog

   V čem spočívá naše metodika?

   Pracujeme podle naší Metody PES (pohyb, emoce a smysly). V rámci této metody vycházíme z celosvětově používané metody založené na odbourání primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace) a pohybového vývoje dítěte v prvním roce života, dotváření nervových spojů a propojení mozkových hemisfér. Postupně se dostaneme od cvičení na žíněnce až k práci s tužkou, a tím k lepšímu soustředění a přemýšlení.
   Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovená doporučení. Více o metodice

   Reference

   „Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení.“
   ~ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

   Kdo vás bude provázet?