menu

Workshopy a semináře 2021

Certifikovaný seminář Smarty pro děti®

Certifikovaný seminář Smarty pro děti®

Jak být „SMART“ VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ I

Teorie: Metoda PES – využití doma, ve školce a ve škole. Aktivity, tipy. Význam vývoje dítěte v prvním roce života, přičiny neurovývojových poruch (dyspraxie, ADHD, poruchy učení, řeči), význam přetrvávajících primárních reflexů. Praktické rady, jak pracovat s těmito dětmi, odlišnosti a potenciál dětí (Indigové děti) a jak k nim efektivně přistupovat. Význam období percepčně-motorického vývoje a kognitivního vývoje. Význam rozvoje dětí v předškolním věku (hrubá motorika, jemná motorika, prostorové vnímání, rozvoj dílčích funkcí – zrakové, sluchové vnímání, řeč).

Praxe: Metoda PES v praxi: Pohyb – vybrané cviky a sestavy podle vývoje dítěte v prvním roce života – ukázka autorských karet s básničkami, aktivity na propojení hemisfér, cviky na bázi dětské jógy. Emoce – relaxační a dechové techniky pro dospělé a děti. Smysly – rytmická cvičení, aktivity na lepší vnímání vlastního těla, zlepšení hmatu apod. Využití netradičních pomůcek denní potřeby. Využití cviků a aktivit přímo ve vaší praxi.

KDY, KDE, ZA KOLIK

předpokládaný termín: 17. ledna 2021 od 9:00 do 16:00 h, tj. 6 vyučovacích hodin

Centrum Celestra
Neklanova 152/44, Praha 2
Cena: 3 600 Kč

Počet účastníků: minimálně 3, maximálně 5

  17.1.2021

  Workshopy na míru

  JAK EFEKTIVNĚ ROZVÍJET DĚTI V KONTEXTU ŘEŠENÍ ADHD

  Jste vzdělávací či jiná instituce nebo pořádáte akci, kam by zapadlo naše téma? Od roku 2019 hostujeme jako přednášející.

  Proběhlo

  Centrum Celestra

  Téma: Jak být SMART ve výchově a vzdělávání dětí I – seminář pro odbornou veřejnost, říjen 2020

  Základní škola Duhovka

  Téma: Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku – seminář pro rodiče a pedagogy, březen 2019

  Montessori Institute Prague pod záštitou Žijeme Montessori

  Téma: Jak rozvíjet děti pohybem a efektivně řešit ADHD a jiné obtíže – workshop pro veřejnost, únor a říjen 2019

  Učitel naživo, prosinec 2019 – Mgr. Petra Poláková jako lektorka programu

  Reference

  „Jednodenní certifikovaný seminář „Jak být SMART“ jsem vnímala velmi pozitivně. Byl pro mě obohacující po stránce odborné a komunikace s paní Polákovou a dalšími účastnicemi byla inspirující. Jako učitelka ZŠ vím, jak náročné je věnovat se všem dětem individuálně. Pokud se ale naše energie komplexně zacílí správným směrem, odpadne pocit vyčerpanosti a bezradnosti.

  Na kurzu se mi líbily informace o tom, jak se lze na vývoji dětí podílet hravě, s láskou a přirozeně pro každého – pohybem. Osobně oceňuji, že se celým kurzem prolínal pohyb, vůně (aromaterapie), mineralogie, hudba, výživa, literatura, rodičovství, výuka a především láska a respekt k dětem.
  Tímto Petře moc děkuji
  .“

  ~ Mgr. Hana Růžičková – pedagog

  V čem spočívá naše metodika?

  Pracujeme podle naší Metody PES (pohyb, emoce a smysly). V rámci této metody vycházíme z celosvětově používané metody založené na odbourání primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace) a pohybového vývoje dítěte v prvním roce života, dotváření nervových spojů a propojení mozkových hemisfér. Postupně se dostaneme od cvičení na žíněnce až k práci s tužkou, a tím k lepšímu soustředění a přemýšlení.
  Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovená doporučení. Více o metodice

  Reference

  „Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení.“
  ~ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

  Kdo vás bude provázet?