menu

Workshopy a semináře 2022: ADHD a rozvoj dětí

Certifikovaný seminář Smarty pro děti®

„Chci získat nové informace o dětech s ADHD. Chci vědět, co na ně funguje doma, ve školce a ve škole. Chci sdílet svoje témata v úzkém kruhu a u toho se příjemně protáhnout.

Certifikované workshopy Smarty pro děti®

1. Jak být SMART v přístupu k dětem: „ADHD v kontextu VYSOCe citlivÝCH dětÍ“ předŠkOLÁCI

X-meni (vysoce citlivé osoby)- pojem podle knihy Would you teach a fish to climb a tree vedoucí k pozitivnímu vnímání těchto dětí a jejich jiného vnímání a přinášející účinné nástroje. Velmi přínosný seminář v dnešní době, kdy je „ADHD, PAS apod“ na každém rohu. Vycházím částečně z mé eKnihy Nabíječka energie pro děti a Nabíječka energie pro rodiče a na mou knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly u dětí.. Probereme příčiny jiných projevů dětí předškolního věku(neurobiologie, raná traumata, přetrvávající primární reflexy) a praktické rady, přístupy. Především zmínime to, do jaké míry, je to odlišnost nesmírným potenciálem. Význam efektivního přístupu ve školce pro rozvoj dětí i přínos celému kolektivu. Vyzkoušíme na sobě v praxi. Zaměříme se na pohyb, emoce a smysly (koordinace, zklidnění, rytmizace). Podle skupinky ladíme i rozměr spirituální: důležitá témata i pro nás samotné: práce s myslí, čakry, vizualice světla, sdílení, apod.. Zkrátka vše, co mě na mé cestě potkalo a říká mi, že to mám sdílet dál. Věnujeme se jednotlivým tématům,  jak mohou Metodu PES využít rodiče pro své děti předškolního věku (cvičební karty Smarty pro děti), ale témata můžou různě vyplynout podle skupinky, která se sejde. Čerpám zároveň z praxe lektorky terapeutické jógy, takže se účastníci zároveň příjemně protáhnou.

2. JAK BÝT SMART V PŘÍSTUPU K DĚTEM: „ADHD v kontextu VYSOCe citlivÝCH dětÍ“ ŠKOLÁCI

X-meni (vysoce citlivé osoby)- pojem podle knihy Would you teach a fish to climb a tree vedoucí k pozitivnímu vnímání těchto dětí a jejich jiného vnímání a přinášející účinné nástroje. Velmi přínostný a inovativní seminář v dnešní době, kdy je „ADHD, PAS apod“ na každém rohu. Vycházím částečně z mé eKnihy Nabíječka energie pro děti a Nabíječka energie pro rodiče a navazuji na mou knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly u dětí. Probereme příčiny jiných projevů dětí školního věku(neurobiologie, raná traumata, přetrvávající primární reflexy) a praktické rady, přístupy. Především zmínime to, do jaké míry, je to odlišnost nesmírným potenciálem. Význam efektivního přístupu ve škole pro rozvoj dětí i přínos celému kolektivu. Vyzkoušíme na sobě v praxi. Zaměříme se na pohyb, emoce a smysly (koordinace, zklidnění, rytmizace). Podle skupinky ladíme i rozměr spirituální: důležitá témata i pro nás samotné: práce s myslí, čakry, vizualice světla, sdílení, apod.. Zkrátka vše, co mě na mé cestě potkalo a říká mi, že to mám sdílet dál. Věnujeme se jednotlivým tématům,  jak mohou Metodu PES využít rodiče pro své děti školního věku, ale témata můžou různě vyplynout podle skupinky, která se sejde. Čerpám zároveň z praxe lektorky terapeutické jógy, takže se účastníci zároveň příjemně protáhnou.

KDY, KDE, ZA KOLIK *

termín workshopu I – X-meni v MŠ: leden 2023 od 9h30 do cca 16:00 h, tj. 6 hodin s přestávkou na oběd

termín workshopu II – X-meni v ZŠ: leden 2023 od 9h30 do cca 16:00 h, tj. 6 hodin s přestávkou na oběd

Praha 4, adresu upřesníme po registraci
Cena: 3800 Kč
, drobné občerstvení a skripta jsou zahrnuty v ceně

Počet účastníků: minimálně 1, maximálně 4

*) V případě zájmu o téma MŠ i ZŠ, dohodneme individuální termín pro kombinovaný jednodenní kurz. Minimální počet 2 účastníci. Cena 4400 Kč za účastníka.

  Leden 2023 I MŠ

   Leden 2023 II ZŠ

   Workshopy na míru

   JAK EFEKTIVNĚ ROZVÍJET DĚTI V KONTEXTU ŘEŠENÍ ADHD

   Jste vzdělávací či jiná instituce nebo pořádáte akci, kam by zapadlo naše téma? Od roku 2019 hostujeme jako přednášející.

   Proběhlo

   INNP

   Téma: Jak být SMART ve výchově a vzdělávání dětí – seminář pro rodiče, pedagogy a ostatní zájemce, 2020, 2021, 2022

   Základní škola Duhovka

   Téma: Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku – seminář pro rodiče a pedagogy, březen 2019

   Montessori Institute Prague pod záštitou Žijeme Montessori

   Téma: Jak rozvíjet děti pohybem a efektivně řešit ADHD a jiné obtíže – workshop pro veřejnost, únor a říjen 2019

   Učitel naživo, prosinec 2019 – Mgr. Petra Poláková jako lektorka programu

   Reference

   „Poslouchat a mluvit se skupinkou v rámci semináři v klidu mi pomáhá utřídit myšlenky a zároveň v rodičovství získávat jistotu, že se ubírám „správným“ směrem. Petry přístup je velmi komplexní, dovede člověka nasměrovat a vyladit. Oceňuji její schopnost ukázat rodičům i pedagogům cestu, jak se vydat vstříc a s otevřenou náručí vysoce citlivým dětem“

   Mgr. Kateřina Poupě – pedagog, lingvista, aktivní rodič

   „Jednodenní certifikovaný seminář „Jak být SMART“ jsem vnímala velmi pozitivně. Byl pro mě obohacující po stránce odborné a komunikace s paní Polákovou a dalšími účastnicemi byla inspirující. Jako učitelka ZŠ vím, jak náročné je věnovat se všem dětem individuálně. Pokud se ale naše energie komplexně zacílí správným směrem, odpadne pocit vyčerpanosti a bezradnosti.

   Na kurzu se mi líbily informace o tom, jak se lze na vývoji dětí podílet hravě, s láskou a přirozeně pro každého – pohybem. Osobně oceňuji, že se celým kurzem prolínal pohyb, vůně (aromaterapie), mineralogie, hudba, výživa, literatura, rodičovství, výuka a především láska a respekt k dětem.
   Tímto Petře moc děkuji
   .“

   ~ Mgr. Hana Růžičková – pedagog

   Děkuji paní Petře. Účast na kurzu pro mě byla inspirativní především v možnosti využívání pohybových aktivit při výchově a vzdělávání dětí. Používání pohybových aktivit jako zdroje nejen radosti, ale působení pohybu na potíže s učením a chováním jsou pro mě novinkou a podněty paní Petry byly v tomto ohledu velmi cenné. Sympatický je mi i komplexní přístup paní Petry – tedy zaměřování nejen na pohybový vývoj, ale i na oblast emocí a smyslů a jejich rozvíjení – to vše bylo v kurzu zahrnuto. 

   Mgr. Jana Šunková – psycholog

   V čem spočívá naše metodika?

   Pracujeme podle naší Metody PES (pohyb, emoce a smysly). V rámci této metody vycházíme z celosvětově používané metody založené na odbourání primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace) a pohybového vývoje dítěte v prvním roce života, dotváření nervových spojů a propojení mozkových hemisfér. Postupně se dostaneme od cvičení na žíněnce až k práci s tužkou, a tím k lepšímu soustředění a přemýšlení.
   Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovená doporučení. Více o metodice

   Reference

   „Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení.“
   ~ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

   Kdo vás bude provázet?