menu

Workshopy a semináře 2024: ADHD a „problematické“ chování jako výzva a potenciál

Certifikovaný seminář Smarty pro děti®

Jednodenní certifikovaný kurz (6h)

SMART PŘÍSTUP k (vysoce citlivým) dětem doma či v kolektivu: ADHD a Metoda PES® pohyb, emoce, smysly PLUS přístup (předškolní a mladší školní věk)

PŘÍSTUP: efektivní komunikace, zvládání vzteku, ADHD, vysoce citlivé děti, nové myšlenky (jiné frekvence, přístup přes srdce, naladění na sebe i na děti

POHYB: rovnováha, uvolnění, prvky dětské jógy, čchi-kungu

EMOCE: jiné úhly pohledu, zvládání vzteku, vysoce citlivé děti, bezpečné prostředí, relaxace, vizualizace, role pedagogů, lepší fungování kolektivu, Classroom management, nástroje a nové techniky podle Access Consciousness, teorie X-meni, zlepšení duševního zdraví

SMYSLY: vysoká citlivost, aktivity na propojení hemisfér, lepší soustředění, koordinace, bystřejší myšlení, zlepšení paměti, vnímání vlastního těla

Unikátní seminář podle osobních zkušeností, nových pohledů a praxe. X-meni/vysoce citlivé osoby je pojem podle knihy Would you teach a fish to climb a tree vedoucí k pozitivnímu vnímání těchto dětí a jejich jiného vnímání a přinášející účinné nástroje. Velmi přínosný seminář v dnešní době, kdy je „ADHD, PAS apod“ velmi rozšířené. ADHD jako nový koncept „Attention Dialed into Higher Dimension“. Souvislosti, příčiny, kontext. Vycházím částečně z mé eKnihy Nabíječka energie pro děti a Nabíječka energie pro rodiče a navazuji na mou knihu Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly u dětí.. Probereme příčiny jiných projevů dětí předškolního věku(neurobiologie, raná traumata, přetrvávající primární reflexy) a praktické rady, přístupy prostřednictvím METODA PES (R): pohyb, emoce, smysly. Především zmínime to, do jaké míry, je to odlišnost nesmírným potenciálem. Význam efektivního přístupu ve škole a ve školce pro rozvoj dětí i přínos celému kolektivu. Vyzkoušíme na sobě v praxi. Zaměříme se na pohyb, emoce a smysly (koordinace, zklidnění, rytmizace).

KDY, KDE ZA KOLIK:

září 2024 od 9:30 do cca 16:00 h, tj. 6 hodin s přestávkou na oběd

Praha 2, Neklanova 152/44
Cena: 5000 Kč
, drobné občerstvení, manuály, materiály pro vaši praxi jsou zahrnuty v ceně

Počet účastníků: minimálně 1, maximálně 4

  Září 2024
  Dlouhodobé programy do školek a škol

  1. Smarty školka

  2. Smarty škola

  Školení přímo v MŠ nebo v ZŠ pro celý kolektiv, licence instituce podporující nové trendy v přístupu k dětem, zlepšení duševního zdraví a prevence vyhoření pedagogických pracovníků. Více o projektu

  Prožitkové semináře do škol a volnočasových institucí

  Prožitkové vzdělávací semináře pro studenty, pedagogy, asistenty pedagoga, třídní kolektiv:

  1. Problematické dítě v kolektivu MŠ: Metoda PES® pohyb, emoce, smysly

  „To, že je jiné, neznamená, že je špatné“

  Interaktivní, cvičíme, relaxujeme, dýcháme, hýbeme se, využití pomůcek, sdílení

  2. Problematické dítě v kolektivu ZŠ:  Metoda PES® pohyb, emoce, smysly

  „To, že je jiné, neznamená, že je špatné“

  Interaktivní, cvičíme, relaxujeme, dýcháme, hýbeme se, využití pomůcek, sdílení

  Odpolední beseda pro rodiče v rámci školních kaváren nebo pro pedagogy v rámci DVPP

  1. Jak být Smart v přístupu k dětem: Metoda PES ®: pohyb, emoce, smysly

  „Jak být rodičem v lehkosti a radosti“

  Moderní trendy v přístupu k dětem s ohledem na vysoce citlivé děti, nové výzvy v prostředí. Ochutnávka Metody, která vede k vnímání širších souvislostí a k harmonii v rodině.

  2. „Problematické“ dítě doma nebo v kolektivu? Metoda PES®: pohyb, emoce, smysly PLUS přístup

  „To, že je jiné, neznamená, že je špatné“ a „Chování je způsob komunikace“

  CYKLUS vzdělávacích prožitkových seminářů:  Možno i online webináře

  1. „Problematické“ dítě doma nebo v kolektivu? Metoda PES® pohyb, emoce, smysly PLUS přístup

  ÚVOD/INFORMACE: příčiny, souvislosti, efektivní komunikace, zvládání vzteku, ADHD, vysoce citlivé děti, nové myšlenky  (lze jako samostatný seminář)

  2. Metoda PES®: PŘÍSTUP k dětem s ADHD a jiným „problematickým“ chováním

  3. Metoda PES®: POHYB a jeho přínos pro děti s ADHD a jiným „problematickým“ chováním

  4. Metoda PES®: EMOCE a přínos pro děti s ADHD a jiným „problematickým“ chováním

  5. Metoda PES®: SMYSLY a přínos pro děti s ADHD a jiným „problematickým“ chováním

  Proběhlo

  Střední pedagogická škola, Hradec Králové

  Problematické dítě v koletivu MŠ (2023)

  INNP

  Téma: Jak být SMART ve výchově a vzdělávání dětí – seminář pro rodiče, pedagogy a ostatní zájemce, 2020, 2021, 2022

  Základní škola Duhovka

  Téma: Jak souvisí pohyb a rozvoj dětského mozku – seminář pro rodiče a pedagogy, březen 2019

  Montessori Institute Prague pod záštitou Žijeme Montessori

  Téma: Jak rozvíjet děti pohybem a efektivně řešit ADHD a jiné obtíže – workshop pro veřejnost, únor a říjen 2019

  Učitel naživo, prosinec 2019 – Mgr. Petra Poláková jako lektorka programu

  Reference

  “Petra Poláková připravila pro naše studenty VOŠ oboru předškolní a mimoškolní pedagogika velmi přínosný seminář. Dozvěděli jsme se o důležitosti propojení smyslů a pohybu, získali jsme mnoho užitečných a zajímavých tipů na aktivity pro děti s neurovývojovými poruchami.”

  Mgr. Olga Tillová – pedagog, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,Vyšší odborná školaa Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

  „Poslouchat a mluvit se skupinkou v rámci semináři v klidu mi pomáhá utřídit myšlenky a zároveň v rodičovství získávat jistotu, že se ubírám „správným“ směrem. Petry přístup je velmi komplexní, dovede člověka nasměrovat a vyladit. Oceňuji její schopnost ukázat rodičům i pedagogům cestu, jak se vydat vstříc a s otevřenou náručí vysoce citlivým dětem“

  Mgr. Kateřina Poupě – pedagog, lingvista, aktivní rodič

  „Jednodenní certifikovaný seminář „Jak být SMART“ jsem vnímala velmi pozitivně. Byl pro mě obohacující po stránce odborné a komunikace s paní Polákovou a dalšími účastnicemi byla inspirující. Jako učitelka ZŠ vím, jak náročné je věnovat se všem dětem individuálně. Pokud se ale naše energie komplexně zacílí správným směrem, odpadne pocit vyčerpanosti a bezradnosti.

  Na kurzu se mi líbily informace o tom, jak se lze na vývoji dětí podílet hravě, s láskou a přirozeně pro každého – pohybem. Osobně oceňuji, že se celým kurzem prolínal pohyb, vůně (aromaterapie), mineralogie, hudba, výživa, literatura, rodičovství, výuka a především láska a respekt k dětem.
  Tímto Petře moc děkuji
  .“

  ~ Mgr. Hana Růžičková – pedagog

  Děkuji paní Petře. Účast na kurzu pro mě byla inspirativní především v možnosti využívání pohybových aktivit při výchově a vzdělávání dětí. Používání pohybových aktivit jako zdroje nejen radosti, ale působení pohybu na potíže s učením a chováním jsou pro mě novinkou a podněty paní Petry byly v tomto ohledu velmi cenné. Sympatický je mi i komplexní přístup paní Petry – tedy zaměřování nejen na pohybový vývoj, ale i na oblast emocí a smyslů a jejich rozvíjení – to vše bylo v kurzu zahrnuto. 

  Mgr. Jana Šunková – psycholog

  V čem spočívá naše metodika?

  Pracujeme podle naší Metody PES (pohyb, emoce a smysly). V rámci této metody vycházíme z celosvětově používané metody založené na odbourání primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace) a pohybového vývoje dítěte v prvním roce života, dotváření nervových spojů a propojení mozkových hemisfér. Postupně se dostaneme od cvičení na žíněnce až k práci s tužkou, a tím k lepšímu soustředění a přemýšlení.
  Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovená doporučení. Více o metodice

  Reference

  „Nabízíte úžasnou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Je to naděje, jak zvládnout těžkosti s úsměvem, pomocí „pouhého“ cvičení, bez nutnosti medikace. Jsem přesvědčená, že cesta zpátky k tělu a do těla, které je nesmírně moudré, může být velmi přínosná. Ukazuje se to v mnoha oborech. Skrze tělo a jeho pohyb lze odhalit, co je v hlavě porouchané, nedozrálé. A je skvělá zpráva, že to lze napravit zase skrze tělo a cvičení.“
  ~ Zuzana B., lektorka Montessori kroužků pro děti

  Kdo vás bude provázet?