menu

Blog

Jak „vycvičit“ zdravé dítě v podmínkách dnešního světa a zvládat poruchy pozornosti

Obecně platí, že je dobré věnovat pozornost vývoji dítěte už od těhotenství, vyhnout se stresu a rozvíjet jej v raném dětství bez kontaktu s elektronickými zařízeními. Je důležité u dětí rozvíjet pohyb, smysly a emoce, a to už od prenatálního stavu. Pokud došlo k nestandardnímu porodu, k problémům v prvních třech měsících života (nízká hmotnost dítěte, poruchy příjmu potravy) či v prvním roce života (úrazy, horečnatá […]

Úryvek z knihy Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly

3.5.4 Školák „Děti musejí po zahájení školní docházky respektovat řád, pravidla a autoritu, což jedincům s poruchou pozornosti a hyperaktivitou činí potíže. Navíc mají v běžné škole s klasickou výukou omezenou volnost pohybu, musejí sedět v klidu a soustředit se na výuku. Stále si tak s něčím pohrávají, houpají se nebo kopou nohama. Nezvládají instrukce, zapomínají domácí úkoly a pomůcky, mají poruchy myšlení a […]

Náš tým a „naše téma“ má 2. místo v akceleračním programu pro neziskovky

Jak nejlépe rozjet začínající podnikání v neziskovému sektoru a udělat maximum pro šíření tématu, které je naší srdeční záležitostí? Zachytily jsme naprosto ideální projekt a dostaly hned několikrát jasně najevo, že naše aktivity v problematice prevence a řešení poruch chování a učení programem „od žíněnky ke stolu“ a šíření společenského dopadu programem do školek a škol mají smysl! Porota v čele se Silke Horákovou, […]