menu

Náš tým a „naše téma“ má 2. místo v akceleračním programu pro neziskovky

03. května 2019 | Myšlenky INNP

Jak nejlépe rozjet začínající podnikání v neziskovému sektoru a udělat maximum pro šíření tématu, které je naší srdeční záležitostí? Zachytily jsme naprosto ideální projekt a dostaly hned několikrát jasně najevo, že naše aktivity v problematice prevence a řešení poruch chování a učení programem „od žíněnky ke stolu“ a šíření společenského dopadu programem do školek a škol mají smysl! Porota v čele se Silke Horákovou, odbornicí v neziskovém sektoru, nás nejen vybrala mezi 10 týmů, které se během čtyř měsíců aktivně účastnily programu, ale v celkovém „umístění“ nás ohodnotila druhým místem. Máme tedy druhé místo za to, že tímto tématem řešíme důležitý společenský problém a za to, že jsme během programu udělaly obrovský pokrok. Děkujeme tedy celému týmu 8. běhu projektu Impact First zaměřeného na akceleraci a podporu společensky prospěšného podnikání.

Tým Impact First byl velmi profesionální, všechny aktivity, které jsme absolvovali, ať už to byla oblast marketingu, filosofie, vize, mise, time-managementu nebo human centered designed, nás posunula obrovskými kroky vpřed. Stanovily jsme si uskutečnitelné cíle, našly jsme úžasné odborníky a získaly tak větší jistotu v oblasti neziskového podnikání. Získaly jsme tedy tolik potřebné know-how, tedy to, co je nevyčíslitelné a nezměřitelné. A právě i díky tomu věříme, že můžeme naplňovat naše vize a mise, tedy pomáhat řešit problematiku poruch chování a učení v České republice, stát si za tím, co jsme nastudovaly a co z praxe víme a že máme propagovat toto téma jak u rodičů, tak ve školkách (jako tolik potřebná prevence) a školách (jako efektivní řešení), ale i u odborné veřejnosti. Celému týmu Impact First včetně našeho úžasného mentora Vratislava Čermáka velmi děkujeme.

3.5.2019

INNP na Impact First