menu

Úryvek z knihy Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly

24. října 2019 | Myšlenky INNP

3.5.4 Školák

Děti musejí po zahájení školní docházky respektovat řád, pravidla a autoritu, což jedincům s poruchou pozornosti a hyperaktivitou činí potíže. Navíc mají v běžné škole s klasickou výukou omezenou volnost pohybu, musejí sedět v klidu a soustředit se na výuku. Stále si tak s něčím pohrávají, houpají se nebo kopou nohama. Nezvládají instrukce, zapomínají domácí úkoly a pomůcky, mají poruchy myšlení a řeči. „Děti s vadou řeči přitom mají ovlivněnou nejen komunikaci, ale i čtení a psaní (dítě píše tak, jak vyslovuje, tudíž chybně).“ (Jucovičová a Žáčková, 2018) Nerovnoměrný motorický vývoj a percepčně-motorické poruchy (viz dílčí oslabení výkonu) přispívají ke specifickým poruchám učení. Děti mají též potíže, když se mají vyrovnat se změnami. Jsou pod tlakem náročných situací (ve školním, rodinném prostředí, ale i při hře s vrstevníky) a nedokážou tyto situace přiměřeně zvládnout. Jejich řešením je tedy únik, regrese (vývojový krok zpět), popření neúspěchu nebo zlehčování, poutání pozornosti, útok (Jucovičová, Žáčková, 2008). Mívají poruchy spánku a poruchy příjmu potravy. Tyto děti se i častěji unaví. Z neurobiologického pohledu chápeme, jak náročné to pro děti, ale i pro jejich okolí je. Dobrou zprávou je, že i ve školním věku je náprava možná, a to především v privátních poradnách. Některé z výše uvedených metod a aktivit je možné provádět ve škole (některé školy nabízejí terapeutická cvičení z oblasti neuro-vývojové stimulace, cviky podle Brain Gym®). Nutná je ovšem především systematická práce doma. Je vhodné pro cvičení nastavit pravidla, ty si spolu s dětmi odsouhlasit a pak je dodržovat. Instrukce je nutné dávat krátké a srozumitelné a vždy se doptat dítěte, jak pochopilo to, co jsme mu řekli. Nepozornému dítěti svěřujeme drobné úkoly a jednáme s ním pokud možno v klidu a přátelsky…..

TIPY NA AKTIVITY

Koupit knihu

24.10.2019