menu

Nový rok s novou chutí pochopit sebe i děti

15. ledna 2020 | Myšlenky INNP

Na začátku nového roku mě zaujala myšlenka, „Méně dělat, více udělat“…

To mě posouvá dál v zamyšlení, jak tedy správně přistupovat k našim dětem. Děti „nové doby“ jsou více neposedné, potřebují věcem rozumět, nebudou stát ve frontě jen proto, že jim někdo řekne „stůjte ve frontě“. Potřebují více respektujícího přístupu a pochopení než jiné generace. A tak trochu jiné formulace. Místo „postav se okamžitě do fronty“ budou spíš reagovat na výzvu: „ Co myslíš, jak bychom mohli co nejlépe udělat frontu?“ Samy potřebují pochopit, PROČ se věci dějí a samy potřebují být POCHOPENY. Berme v potaz, že každý je jedinečný, každý vnímá svět jinak. Někdo potřebuje jasné instrukce a bude se cítit bezpečně, když bude mít přesná pravidla a neměnné situace a vše zorganizované. Někdo by to nesnesl a potřebuje neustále tvořit, vymýšlet a žít ve změně. Všechno je v pořádku. V této rozdílnosti je krása života i výchovy. My totiž opravdu nikomu do hlavy nevidíme.:-)

Přístup a svoboda

To, jak se některé děti dnes chovají, je dáno četnými faktory počínaje životním prostředím, vlivy z prenatálního období a konče nedostatkem pozornosti a času ze strany rodičů nebo adekvátního přístupu ze strany pedagogů. Roli hrají i neurobiologické příčiny jako přetrvávající primární reflexy či unilaterální fungování mozku. Je též možné, že dnešní děti mají naši společnost posouvat někam dál, k většímu pochopení, empatii, trpělivosti. Neznamená to však bezbřehou svobodu a mávnutí rukou rodiče: „To víte, paní, musíte jej pochopit, je to jedinečně dítě nové doby“, když skáče v metru a chová se jako utržené ze řetězu.

Děti potřebují pochopení i s láskou a vlídností stanové hranice a limity. A to jak od rodičů, tak od těch, kteří je vzdělávají. Nemá cenu se stresovat, vyčítat mu, jak se chová a říkat: „Zlobíš, okamžitě se uklidni“. Když jsou rodiče více v „zenu“, děti budou klidnější a spokojenější.:-)

Z hlediska rodiče je třeba také aspoň občas ptát sám sebe: co mi energii dává, co mi ji bere? Jaké vztahy mi energii dávají jaké mi ji berou? Jaké aktivity mě povzbuzují a co mě naopak vyčerpává? Je možné zkusit přistupovat k záležitostem všedního dne právě podle motta: „Méně dělat, více udělat.“

Tip

S dětmi, s nimiž si nevíte rady, můžete vyzkoušet toto: uberte volnočasových aktivit. Nemyslete si že, má tolik energie, že ke sportům a školním povinnostem zvládne ještě biatlon. Naopak, děti potřebují zklidnění a okamžiky samy pro sebe i s rodiči. Výborná je krátká masáž před spaním, teplý čaj, můžete se též zachumlat spolu nebo jít jen tak ven. Mobily i tablety nechte doma. Pták nebo srnka v lese je přece hezčí „offline“.

Pokud jste rodiče, kteří už vyzkoušeli snad všechno, jen aby se s vaším potomkem dalo domluvit, a chcete od nového roku skutečně s něčím pohnout, zkuste naše pravidelné cvičení v programu neuro-vývojovové stimulace (NVS). Jedná se o krátká cvičení, která se naučíte a můžete s dětmi cvičit doma. Ačkoliv prvních několik týdnů může být náročnějších, postupně se cviky dostanou do pohybového vzorce a děti se začnou posouvat k vašemu společnému překvapení a spokojenosti.:-) Nakonec budete méně dělat a pro své děti uděláte úplně nejvíc. Krásný nový rok!

15.1.2020