menu

Na cestě k radosti (do nového školního roku)

Tento rok si školu užiju v lehkosti, protože můžu svému dítěti s ADHD pomoci odkrýt jeho potenciál.

Rozšiřujeme naše metody o léčbu dotykem. Cítím, že je důležité řešit příčiny problémů a vnímám souvislosti, které obtížné situace provázejí. Nad věcmi se ráda zamýšlím, na druhou stranu se častokrát intuitivně „navnímám“ a jednoduše „vím“, i když pro to neexistuje „logický“ důvod. A také vnímám, že vše je procesem a že jsme stále „na cestě“. V rámci řešení potíží s chováním a učením jsem se postupně dostala k tomu, že existují neurobiologické příčiny, které lze řešit pohybem, a proto jsme využili fungující metody a sestavili celý náš cvičební program. Nic ale není finální, proto i já objevuji další souvislosti. Tento rok jsem se dostala k tomu, že nejen pohyb, ale i dotyk a síla myšlenky je důležitou součástí na této cestě.  A i když to není mainstreamový přístup, rozhodli jsme se, že tyto principy zapojíme do metodiky INNP. Proč? Protože to dává smysl.  

Silou přesvědčení k lepšímu soustředění a učení 

Nedávno mě zaujala metoda Access Consciousness ® (Acces Bars a procesy), kde kromě stimulace určitých bodů na hlavě, zapojujeme do každodenního života i vize pro naše rozhodnutí. Každý den (ideálně těsně před usnutím nebo po probuzení) je možné klást si otázky a vytvářet prostor pro to, aby se věci v našich životech začaly skutečně měnit. Jak může být náš život ještě lepší? Jaké by to bylo, kdyby vaše děti byly klidnější, soustředěnější a šlo jim učení lépe? Jaké by to bylo, kdyby byly schopné rozvíjet svůj potenciál? Co je přínosné pro ně? Co je přínosné pro vás? Jak můžeme žít v radosti a lehkosti? Jaké by to bylo, kdyby naše děti byly radostnější a radostní jsme byli i my, jejich rodiče nebo učitelé? 

Léčivý dotyk pro děti i rodiče

Další metodou, která mě v různých obměnách provázela řadu let, je kraniosakrální terapie. Obsahuje vše, co je mému srdci blízké. Oslovila mě natolik, že jsem absolvovala unikátní kurz v rodinné atmosféře centra Lunata a uvědomila si, že chci o tuto metodu obohatit konzultace v rámci INNP. Proč mě to tak zaujalo? Je to tak lidské a příjemné, po sezení se člověk cítí opravdu radostně, děti se zklidňují a rodiče dostávají energii.  Terapie zahrnuje: protažení fascií, které propaguji v józe , masáž, aktivace bodů na různých částech těla, propojování mozkových hemisfér, práce v jemněhmotném obalu kolem našeho těla, vnímání proudění energií, vnímání rovnováhy, vizualizaci a sílu pozitivní myšlenky. Dokonalé je i poznání, že zdravotní či jiné problémy dětí jsou úzce spjaty s rodiči, což dokládají i „osvícení“ psychologové, kteří problémy dětí řeší jedině v širším rámci rodinných terapií. Tudíž se potvrzuje, jak nezbytný je „rodinný“ přístup i v problematice soustředění, hyperaktivity a učení.  

Chcete se zapojit do tohoto procesu? Máte vizi, jak budete žít, až vaše děti budou klidné a zlepší se jim učení? Jak bude váš život spokojenější? Důležité je si dát vizi a žít tak právě teď.  

Od září se můžete zapojit i do cvičení Jógy s INNP nebo si objednat konzultaci na terapeutické cvičení nebo nově i na léčivý dotyk. 

26.8. 2020, Petra Poláková