menu

Seriál Svět bez ADHD – úvod

08. února 2021 | ADHD očima odborníků

Cílem je zlepšit informovanost o tématu ADHD (vyjdařují se odborníci (známí i méně známí), ale všichni pracující srdcem

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je pojem známý (definovaný zdravotním slovníkem), který označuje poruchu pozornosti s hyperaktivitou a je jednou z neurovývojových poruch. Potýká se s ním rostoucí počet dětí, ale i rodičů, pedagogů a ostatních, kteří se dětmi zabývají, ať už jsou to trenéři, lektoři volnočasových aktivit, nebo třeba sousedé a známí.  Aby bylo zřejmé, děti s ADHD jsou děti „proslavené“ tím, že jsou otravné, nedokážou se soustředit, neposedí, vykřikují, jsou neklidné, všechno se jim musí říkat několikrát, jsou chaotické, věci mají v nepořádku a bývají i vzteklé a agresivní. Nebývají oblíbené ani u dospělých, ani u spolužáků. Témata, která mi u těchto dětí častokrát naskakují, je „nedostatek sounáležitosti“ a „nikam nepatřím“.  Kromě toho se k těmto projevům přidružují potíže s učením nebo i s řečí, což se pak ve speciálně-pedagogické mluvě označuje pojmem SPUCH (specifické poruchy učení a chování).  Rodiče jsou zoufalí, přes veškerou snahu jejich výchovné metody selhávají a oni mají pocit, že v očích veřejnosti jsou těmi, kdo výchovu nezvládli a že mají doma jednoduše „spratka“. Tyto děti záhy dostávají „nálepku“ potížista a táhne se to s nimi někdy i celý život.

Já vím, že tyto děti jsou  v určitých oblastech velmi nadané. Zároveň už vím, že za své projevy nemůžou.  Proto chci toto téma posouvat dál. Vystoupit ze stavu beznaděje a bezmoci, kdy se rodiče za děti stydí a nevědí si s nimi rady, přitom se i ony za sebe stydí a neví si samy se sebou rady.  Snažíme se dosáhnout toho, aby tyto děti mohly pomocí  nejrůznějších prostředků rozvíjet naplno svůj potenciál. A přitom, aby se z nich okolí nezbláznilo😊.

V tomto seriálu rozhovorů nabízím pohledy těch, kterým, podobně jako mně, není osud těchto dětí lhostejný a  snaží se v různých oblastech (od speciální pedagogiky, přes pohyb až po práci s emocemi a výživu) o to samé: aby byl …SVĚT BEZ ADHD.

Jsem vděčná všem odborníkům, kteří se rozhodli přispět a sdílet střípky ze své praxe. Dala by se parafrázovat věta sufijského učení: „Je tolik cest k Bohu, kolik je lidí.“ Tak tedy cest pro spokojené děti a rodiče a pro SVĚT BEZ ADHD je také mnoho: ideálně však bez negativních vedlejších účinků.

6.2.2020

Petra Poláková