menu

Svět bez ADHD 5. díl: pohled odbornice na květové esence a kineziologii

27. dubna 2021 | ADHD očima odborníků

Odhalte závoj, za nimž jsou děti schované

Je známo, že přístup k dětem s ADHD je různorodý a právě některé netradiční metody mohou být tím, co pomůže symptomy řešit veskrze příjemnou formou. Sama mám ráda netradiční úhly pohledu a přijde mi přirozené řešit zdravotní problémy přírodní a přirozenou cestou. Na vlastní kůži jsem i se svými děti níže popsané metody vyzkoušela a velmi mi vyhovovaly, především pod láskyplným vedením Marty Kotrbáčkové. Nabízíme tedy pohled terapeutky, která se zabývá Bachovými květovými esencemi, metodou Human Design a Kineziologií One Brain.

Co pro vás znamená pojem ADHD?

ADHD je pro mě označení, které člověk nějakým určitým způsobem získá. Nenarodí se s ním. Jako by to byl závoj, za kterým může být schovaný. Ten se dá ale odhalit. Za závojem je totiž nádherná lidská bytost.

V čem spočívá váš přístup nebo vaše metoda?

Pracuji vždy s konkrétním člověkem, ať už je to dospělý, nebo dítě. Díváme se společně na to, co je trápí a pracujeme na tom, co chtějí změnit.

Ve své praxi se věnuji Bachovým esencím, Kineziologii One BrainHuman designu. Je to tedy takový ucelený pohled na lidské emoce, psychiku a zároveň praktické informace o tom, jak ideálně v našem životě fungovat, jaké jsou naše silné a slabé stránky, jak se správně rozhodovat. Tedy pohled na člověka ze všech možných stran a úhlů.

Jaký by byl podle vás ideální stav u dětí s ADHD po absolvování vašeho přístupu nebo vaší metody?

Rodíme se jako dokonalé a přirozené lidské bytosti a postupně se, díky vnějším vlivům, od své přirozenosti začínáme vzdalovat, podléháme podmiňování z okolí. Všechny metody, kterými pracuji, nabízí možnost návratu k sobě sama, k naladění se na svou energii, na svou přirozenost a svou osobní sílu. Aby nám bylo v našem těle dobře.

Bachovy esence dokáží člověka jemně vyladit a pomoci v náročných situacích a s náročnými emocemi. Je to jemná pomoc s velkým dosahem. Přináší uvědomění, uvolnění a uklidnění.

Konkrétně vidím přínos Bachovy terapie ve zlepšení nálady a komunikace v rodině. Díky tomu, že děti jsou postupně víc v klidu, dochází k úlevě na obou stranách. Je to jako s loupáním cibule. Bachovy esence pomohou odstranit a rozpustit mnoho vrstev. Dostaneme se hlouběji. V některých případech je to dostačující a někdy jde o přípravu na další práci, na kterou jsou pak děti naladěnější a lépe reagují.

Konkrétně mohu zmínit např. esenci Impatiens (Netýkavka), což je úžasná esence, která pomáhá netrpělivým a hyperaktivním dětem, u kterých může docházet k výbuchům vzteku. Tyto děti bývají velmi rychlé a zbrklé. Tématem je velké vnitřní napětí, netrpělivost, prudká a rychlá změna emocí (rychlý nástup adrenalinu). Užíváním této esence se mění energetické nastavení – dochází k většímu propojení s okolím. Do energetického pole přijde s touto esencí energie trpělivosti, sounáležitosti a uvolnění. Tuto esenci je dobré užívat dlouhodobě.

Při Bachově terapii dostanete svou unikátní kombinaci esencí na míru, namíchanou z 6-7 esencí. Některé z těchto esencí jsou potřeba více, některé méně, ale dohromady tvoří naprosto jedinečnou směs, přesně takovou, jakou potřebujete.

Velmi pomáhá i metoda Human design. Je to jedinečná možnost, která vede k hlubšímu pochopení rodičů, jaké naše děti doopravdy a přirozeně jsou a jak mohou v okolním světě ideálně fungovat. To přináší pochopení a úlevu pro nás rodiče a uvolnění pro naše děti. Což přirozeně vede k mnohem větší pohodě a klidu v celé rodině.

Human design nám pomáhá rozpoznat, jaké jsou naše jedinečné dary a talenty, jak je můžeme v našem životě úspěšně projevit a použít, tak abychom byli spokojenější a v klidu. Zároveň nás učí poznávat i naše slabá místa, kde jsme zranitelní a otevření vůči vnějším vlivům. Je to tedy taková mapa našich silných a slabých stránek.

Human design nabízí mnoho praktických informací o tom, co vašim dětem svědčí a co nikoli. Součástí osobního rozboru je například i doporučený zdravý způsob stravování – není to o tom, co jíst, ale v jakém prostředí, za jakých podmínek a v jaké kvalitě mají děti jíst a přijímat živiny. Taková strava pak napomáhá ideálnímu fungování jejich fyzického těla a mozku. Dále se dozvíte, jakou mají energii, jak ji nejlépe mohou využít a jaký je jejich zdravý způsob, co se týká spaní.

Kineziologie One brain je velmi účinná metoda, která pomáhá s odstraněním emocionálních bloků. Ty dokáží zablokovat proudění energie v našem těle a výsledkem jsou pak různé bolesti, fobie, poruchy, alergie atd. Je to velmi bezpečná a dostatečně jemná metoda, využívající svalový test a další účinné techniky (tzv. korekce). Díky nim se můžeme společně podívat na to, co vaši energii blokuje, dostat se do minulosti, do okamžiku vzniku energetického bloku. Jemným způsobem rozpojit událost, její vnímání a intenzivní emoci, která byla prožívána. Nezměníme minulost, ale její vnímání. Tato práce pak změní naše chování a prožívání v přítomnosti.

U dětí pracuji především s různými korekcemi, tedy cvičeními, která pomáhají zablokovanou energii rozproudit. Vytestujeme, zda je vhodné pracovat přímo s dítětem, nebo zda pracovat přes jednoho z rodičů. Dále testujeme, která cvičení jsou vhodná jako „domácí úkol“, stejně jako frekvenci a délku doby, po kterou je dobré cvičení provádět.

Jaké oblasti se zlepšují nejčastěji?

Ráda bych zmínila, že všechna sezení jsou vždy velmi individuální.

Obecně se ale dá říci, že se zlepšuje nálada a komunikace v rodině, terapie přinášejí větší pochopení, propojení a úlevu.

Mohu zmínit příklad – užívání Bachových esencí. Řekla bych, že je to taková první a velmi jemná pomoc. Bachovy esence pomáhají ke zklidnění, u dětí dochází ke zlepšení emoční rovnováhy. Děti jsou připravenější a naladěnější na další práci.

Změna je vidět rychleji v těch případech, kdy esence užívají i rodiče. Ošetří se tak, zklidní a naladí energie v celé rodině.

Proč se ideálního stavu někdy nedaří dosáhnout?

Já osobně věřím, že každá situace, ve které se člověk ocitne, se dá změnit. Někdy to jde pomalu a je třeba postupovat krok za krokem. Důležitá je vnitřní motivace. Stane se však, že je člověk zoufalý, vyzkoušel už všechno, motivaci má, ale přesto změny nedosáhl, a navíc má pocit, že už nemůže dál. To je situace, kterou znám i z vlastního života. V takovou chvíli je třeba se zastavit a říci si: „nemůžu už dál – ano ALE v tom starém“.  K tomu, aby se člověk znovu naladil na to „nové“, mohou pomoci různá cvičení, meditace nebo třeba Bachovy esence. (Či jakékoli jiné metody, které vám vyhovují.) Díky této práci se můžeme na celou situaci podívat skutečně do hloubky a dojít k uvědomění, které změní naše vnímaní a následně chování.  

Děti na tuto práci obvykle reagují mnohem přirozeněji než dospělí. Nepotřebují situaci pochopit, tak jako my, dospělí, ale potřebují uvolnit a propustit zablokované emoce a dostat se zpět do přirozeného proudu života.

A z praxe se mi osvědčilo, že je opravdu velmi podporující, pokud na sobě pracují i rodiče.

Jaké 3 věci byste doporučili DĚTEM, které k vám chodí?

Sama jsem matkou tří dcer a svět dětí je mi proto velmi blízký. Ke každému dítěti přistupuji zcela individuálně.

Obecně bych doporučila:

„Nebojte se svěřit, když vás něco trápí.“ Je to první krok ke změně.

Z osobního života, stejně jako i z mé praxe, vnímám, že „bez pohybu není život.“ A že k existenci nutně potřebujeme naše tělo, a proto se o něj skutečně „musíme“ dobře postarat. Proto vnímám pravidelné cvičení jako základ zdraví každého jedince. Ze své praxe mohu nabídnout řadu cviků, které pomáhají „zapnout“ naše tělo, aby fungovalo v náš prospěch. Velmi podstatná je samozřejmě i kvalitní strava a správné dýchání.

Jako důležité bych viděla, aby si děti uvědomily, že změna je skutečně možná.  Mohou ji samy, něčím, čemu se věnují, co dělají pravidelně, podpořit.

Z takových praktických „cvičení“ bych mohla doporučit jedno, které je velmi jednoduché a účinně pomáhá zbavit se vzteku. Potřebujete k tomu jen hodně papírů. Pokreslené papíry nebo letáky. Nechte děti trhat papíry tak dlouho, než se energie vzteku zcela vyčerpá. Jakmile k tomu dojde a přijde uklidnění, je dobré vydýchat se. Pak vzít natrhané papírky a pohrát si s nimi a vytvořit z nich nějaký obrazec. Cokoli, co je napadne. Ten si pak mohou vyfotit, nalepit.

Můžete na tom dětem vysvětlit, jak mohou svou energii vzteku, která je nepříjemná a bolavá, přeměnit. Samy si zažijí tu změnu.

Jaké 3 věci byste doporučili rodičům, kteří vás ještě neznají?

Ráda bych Vás podpořila. Abyste věděli, že existuje možnost lépe porozumět svým pocitům, tomu, co prožíváte, co Vás trápí a s čím se potýkáte. Nemusíte na to být sami. Není to ničí vina. Buďte k sobě hodní a laskaví, buďte přítomní svým emocím a dovolte si je prožít. Je naprosto v pořádku, když někdy například cítíte vztek, bezmoc nebo smutek. To se nám stává všem. Emoce jsou tu od toho, aby nás podporovaly a ukázaly nám v čem nám je a není dobře. Je to tedy možnost jak to, v čem nám není dobře, změnit.

Do každé rodiny bych doporučila směs první pomoci Rescue. Jde o hotovou směs Bachových esencí na podporu psychiky, která pomáhá v náročných a stresových situacích, kdykoli je nám těžko. Dá se koupit ve formě pastilek, kapek nebo spreje. Je velmi univerzální a vzhledem k tomu, že Bachovy esence jsou čisté výtažky z rostlin a nemají žádné vedlejší účinky, mohou ji použít děti i těhotné a kojící ženy (vyrábí se ve formě bez alkoholu).

Jaké 3 věci byste doporučili učitelům a ostatním, kteří s těmito dětmi přichází do kontaktu?

Děkuji za tuto možnost, poslat velké díky všem, kteří přistupují k dětem lidskou cestou a pomáhají jim zvládat stresové situace, ačkoli věřím, že je to leckdy velmi vypjaté a velmi náročné pro všechny zúčastněné. 

Pro každodenní naladění doporučuji, aby měl každý člověk své vlastní pravidelné cvičení nebo meditaci. Takovéto cvičení velmi pomáhá ráno vyladit svou energii a večer se zbavit stresu. Může jít i o procházku nebo meditaci s oblíbenou hudbou. Pro rychlé duševní uvolnění v zátěžové situaci, kdy už je toho na nás hodně a jsme velmi přetížení, doporučuji jednoduchá cvičení, která zaberou chviličku a není na ně třeba mnoho místa. Jde o jednoduché cviky, které Vám pomohou zbavit se akutního přetížení a stresu, lépe se propojit se svým tělem a vrátit se k vědomému uvědomování.  

Reference.

Jak pomáhá Human design:
„U nášho syna bolo pre mňa veľkým WAW vysvetlenie jeho profilu Human Designu. Náš syn je od malička iný, niekde máme aj založený papier s diagnózou ADHD, trápili ho tiky, zadrhávanie v reči, máme za sebou psychologa, psychiatra, spústu dostupných terapií s roznymi a vačšinou dočasnými výsledkami. Prvý veľký posun bol pre nás jeho odblok a následné odbloky nás, jeho rodičov (začínali sme u inej terapeutky). Ale až po preštudovaní jeho HD profilu (jediný z našej rodiny patrí podľa HD k inému osobnostnému typu) som pochopila, čo vlastne ten náš syn od nás potrebuje, čo mu vyhovuje a čo mu vadí. Pomohlo mi to aj priblížiť sa k nemu a prijať to, že je iný než zbytok našej rodiny. Takže už nemá potrebu zadrhávaním upozorňovať na svoju odlišnosť.“ 
 
 

Ing. Marta Kotrbáčková – www.bahuki.cz

Tyto metody doporučujeme v rámci našich konzultací. A pro dobití energie se inspirovat můžete i zde.