menu

Jdeme s novou dobou, náš institut se přerodil

„Když se narodíš ve světě, do kterého nezapadáš, je to proto, abys pomohl vytvořit nový“.

INNP X-Academy, Petra Poláková

Děti jsme začali vnímat jako vysoce citlivé osoby a chceme je maximálně podpořit v rozvoji jejich potenciálu. Máme na to další nové a ještě přínosnější nástroje, které se dětem i rodičům velmi líbí. Přijít k nám můžete v Praze a v Hradci Králové.

Novou koncepci našeho přístupu formálně podtrhl nový název, který byl symbolicky změněn 1.11.2021. Nový název je INNP X-Academy, z.s.  Co to znamená? INNP nově znamená Institut našeho nejvyššího potenciálu, X – jako X možností, X- jako symbol propojených hemisfér, X-meni (pojem od G. Douglase podle hrdinů se superschopnostmi z Marvelovských komiksů) . Academy proto, že se jedná o platformu, která má být součástí širších projektů a sdružení osob, které spolu rezonují v rámci nového transformujícího se společenského paradigmatu.

Jak být ještě větším přínosem pro naše klienty

Nová koncepce spočívá ve změně úhlu pohledu na tyto děti, která v nás klíčila už od prvopočátku. Institut náprav neurovývojových poruch jsme volili spíše z pohledu větší kredibility u různých jiných institucí, než že by s námi nějak výrazně rezonoval. Ale současné období staví na hlavu vše, co bylo a je „normální“ a tak tedy i my už chceme jít dál trochu jinou cestou. Zároveň víme, že naše činnost je potřeba více než kdykoli jindy. A máme záměr, aby to, co nabízíme, mělo co největší efekt.

Vysoce citlivé děti

Pojem „normální“ je jen úhel pohledu. Jako příměr lze použít to, že před dvěma lety skutečně v našich končinách nebylo běžné vevnitř natož venku nosit respirátor nebo roušku. Dnes jako by lidé zakrytí respirátorem byli normálním úkazem nejen u nás.  Lze tedy říci, že pro běžnou populaci, jsou děti s ADHD nebo PAS „mimo normu“. Ale kdo ví, co je normální? Co je normální nyní a co bude „norma“ za pár let? Silně s námi rezonuje koncept, že se jedná o vysoce citlivé děti (existují i vysoce citliví dospělí), které jsou v pořádku takové, jaké jsou, jen mají jiné vnímání světa a jejich těla. V něčem mají specifický přístup a potřeby. Mají jinou schopnost soustředit se na věci okolo sebe (většinou zvládají soustředit se na více věcí naráz, jejich mozek funguje jako celek, jedna věc je nudí a vypíná jim pozornost), dokážou být empatičtí, mají rozvinuté mimosmyslové vnímání, dokážou vnímat a vidět věci, nad nimiž někteří dospělí (rodiče a učitelé) můžou kroutit hlavou.

Na prostředí záleží

Vysoce citlivé osoby (High Sensitive People – HSP) jsou osoby citlivé na energie (vibrace nebo frekvence) kolem sebe: podobně jako třeba při vrnění vibrují kočky, nebo jako když kočky vycítí nemocné místo u člověka. To, co může děti rozrušovat, je uzavřený prostor třídy, hluk elektrického napětí, hluk ve třídě, blikající zářivka, nutnost sedět v jedné poloze. Silněji vnímají podvědomé informace z reklam, nákupních center, vnímají energie a myšlenky ostatních lidí. A tak tedy, když nacítí emoce rozrušeného rodiče, učitele nebo „nasají atmosféru“ okolí, vlastně tyto emoce ani nejsou jejich vlastní. Někdy bývá jejich vztek projevením potlačovaného vzteku rodičů. O pocitech vysoce citlivých osob víme své, protože jsme taky takové.

Na přístupu záleží

Chování je způsob komunikace. Tyto děti potřebují svobodu, pohyb, potřebují dělat věci, které dávají smysl, nemají rády nesmyslné pokyny, faleš a přísnou autoritu, potřebují i jasné hranice a  pravidla. Potřebují být vidět a být slyšet, protože mají pocit, že je nikdo nevidí a neslyší – resp. ví, že okolí neví, co oni všechno vidí a slyší. Na konzultacích jsou mnohem spokojenější rodiče i děti tehdy, když mají vstřícnou paní učitelku nebo inovativní (alternativní) školku či školu.  Tyto děti potřebují bezpečné prostředí, kde jsou přijímány takové, jaké jsou, ať už je doma, ve školce, ve škole nebo na kroužku. Když s nimi máme trávit čas, tak při přivítání naše „ahoj“ má vysílat tuto zprávu: „Jsem ráda, že se naše cesty potkávají, přijímám tě takového, jaký jsi. Všechno co tu budeš dělat, je v pořádku, máš dostatek prostoru pro to tady být a cítit se dobře“.

Co tyto děti potřebují?

Potřebují především slyšet uznání toho, že je v pořádku to, co vnímají, cítí, vidí, slyší a vnímají (někdy to můžou být i některé „nepřirozené jevy“ jako jsou draci, jednorožci, planety nebo i duchové zemřelých). Potřebují podpořit i po fyzické stránce – cvičením, uvolněním napětí. Potřebují podpořit vibračně – být v přírodě, mít kolem sebe krystaly, mandaly a svůj osobní prostor, dopřát si harmonizační techniky Access Bars nebo kraniosakrální terapii. Potřebují prostor. Potřebují uznat, že to, co se zdá, že je špatné, může být právě jejich potenciálem a darem.

Metoda PES® a vysoce citlivé děti

Děti, které k nám přicházejí, u nás dostávají ubezpečení, že jsou v pořádku takové, jaké jsou a že společně můžeme nalézt cestu k jejich podpoře a odkrytí jejich potenciálu.  Vysoce citlivé děti velmi kladně reagují na energetické techniky, proto je pro ně naprosto ideální metoda Access Bars nebo kraniosakrální terapie. Děti s vámi při tom otevřeně hovoří o svých pocitech, zklidňuje se napětí v jejich tělech a doslova se uvolňují bloky pod rukama až na buněčnou úroveň. Na doma pak zadáváme některé aktivity pro vytvoření prospěšných rituálů.

  1. Pohyb -uvolňujeme a tam, kde je potřeba, cvičíme systematické sestavy podle neuro-vývojové stimulace. Propojení nervových spojů.
  2. Emoce – ubezpečující afirmace, povídání před spaním, do spaní, techniky na zvládání vzteku
  3. Smysly – podpora propojení hemisfér a vnímání, trénink nervových spojů v rámci reedukace
  4. Minerály a vitamíny – podpora biochemické rovnováhy v organismu (především, C, D, Zinek, B, pití minerálek)

Přístup je klíčový

Rodiče si zaslouží cítit se skvěle. Častokrát bývají frustrovaní a neví si rady s komunikací. Přitom právě děti je mají „probudit“, aby třeba opustili práci, která je nenaplňuje nebo začali víc času trávit pro sebe nebo s rodinou. Děti svým chováním na něco upozorňují, co je potřeba udělat jinak.  Když rodiče vědí, jak pár jednoduchých fíglů zabere, je efekt doslova magický.  A tak je velmi přínosné, když přijdou rodiče sami na konzultaci a mohou zpracovat svá témata na kraniosakrální terapii nebo při Access Bars (dotyky na hlavě), kterou bych přirovnala k „terapii beze slov a fyzioterapii bez cvičení“. Tato technika vede k uvolnění napětí, harmonizaci a odblokování bloků. Děti tyto změny často hned vycítí a situace v rodinách se mění k lepšímu. Rádi přivítáme u nás děti i dospělé.

Jsme rádi, že reagujeme na novou dobu a že můžeme dětem předat maximum pro jejich podporu a rozvoj jejich nejvyššího potenciálu. Jdeme na to vědomě, s láskou a radostí podpořeni intuicí, vyšším vedením, absolvováním kurzů Access Consciousness, kurzů kraniosakrální terapie, kurzů Mgr. Emmerlingové, PhDr. Volemanové a čerpáním informací od MUDr. Vojáčka, MUDr. Hnízdila, PhDr. Koláře a ostatních, jejichž názory nám připadají relevantní a přínosné.

Peta Poláková