menu

RADOST jako lék pro rodiny s dětmi s ADHD

Kolibřík, delfín, veverka…co mají společného? Symbolizují radost, hravost, lehkost.  Je to téma, které u dětí s ADHD a v jejich rodinách vnímám velmi silně.

Z mé praxe jsem pochopila, že největší úskalí v rodinách s dětmi, které se projevují jako rychlé, nesoustředěné, netrpělivé, impulzivní a vzteklé (ADHD, autismus), je patrná velká tíha, stres a napětí. To je umocněno pravidelnými negativními zpětnými vazbami ze školek, škol a jiných institucí. A tak jsem pochopila, že jednou z hlavních misí naší práce v INNP X-Academy je:

Po jednom ranním běhu a načerpání energie v přírodě mi to najednou došlo.

Radost ve vyšších frekvencích

Frekvence/vibrace, i když to zní  vědecky, dávají smysl. RADOST je totiž jednou z emocí, která má vysoké kalibrační číslo pro stupně úrovně vědomí Davida R. Hawkinse. Ukazujeme si na konzultacích, jak to funguje. Děti, které často zažívají vztek, se pohybují na úrovní vědomí VZTEK (svět je z jejich pohledu nepřátelský). My pak nacházíme cestu, jak tento stav zpracovat a posunout  doslova výš. Jsme zároveň rádi za to, že děti nejsou na úrovni SMUTEK, neřkuli STUD – to jsou nejnižší úrovně, kde organizmus neprospívá a život se přežívá, neužívá. Sice tyto děti tolik „neotravují“, ale o to horší je jejich vnitřní prožívání. Více o tomto tématu si můžete poslechnout od Dr. Nývlta, který o tom mluví humorně a velmi poutavě.

Radost v novém a starém paradigmatu

RADOST je pro mě také jasným symbolem nového paradigmatu.

Jak je to ve starém paradigmatu?

Zatímco moje milé nové paradigma😊

Proto je podle mě opravdu důležité zažívat radost doma i ve školce a ve škole. To je to, co myslíme pojmem „bezpečné prostředí“, které pořád opakujeme na konzultacích a na školeních.

Víme, co nám všechno působí radost?

Jaký je vlastně pocit radosti…Je to jako když máme takový ten „zamilovaný“ úsměv na rtech a víme, že vše je v pořádku, že i když z vnějšku není zrovna do skoku (prohry, práce, politická a společenská situace, vztahy, finance…), máme pocit, že jsme ve flow a že se všechny věci dějí tak, jak mají: neporovnáváme se, nesoudíme,nehodnotíme.

Radost je taky o tom, jak umíme hospodařit s naší energií a s časem, který máme k dispozici a který nám byl „darován“. Když se ráno vzbudíme je tam tíha a myšlenka: „Proboha zase další den?“ Nebo se budíme s pocitem a otázkou: „Co mi dnešní den přinese? Co mám dnes vytvořit? Co mám dnes přinést své rodině, světu? Co mám přinést sobě? Co moje tělo chce dnes mít, obléknout si, jíst, dělat, s kým se chce setkat?“

 Nemáme tedy rozdělený čas na „práci“ a „volný čas.“  Ideálně je nám práce koníčkem, nabíjí nás a poskytuje dostatek prostoru být sám se sebou, se svými myšlenkami a pocity. Nabíjí nás čas s rodinou a  s našimi dětmi.  Nabíjí nás čas o samotě.

Pokud se dostáváme do vyšších frekvencí a do lehkosti, uvolnění, pak máme skvělou výchozí pozici, ze které můžeme fungovat a získat pak nadhled, tvořit a obohacovat svůj život a ovlivňovat tak i pozitivně své okolí.

Radost a děti?

Pozorujme děti, jak jsou radostné jen ve svém čirém bytí. Miminko je spokojené, přijímané v bezpečí, má naplněno svých pět základních emočních potřeb (podpora, sycení, místo, limity, ochrana). Pokud není spokojené, tak samozřejmě nezlobí, ale reaguje na nějaké podněty, které ho ruší.

Chování dětí je ukazatelem pro nás samotné. Pro to, pod jakou pokličku našich životních témat můžeme nakouknout. Co nám radost dává nebo kde si ji necháme naopak vzít. A když vyladíme sami sebe, vidíme, že se ladí automaticky i okolí.  

„Chování je tedy způsob komunikace“, jak zní moje oblíbené motto. Tak tedy pokud jsme vědomými rodiči/učiteli, víme, jak důležitá je radost a že pokud nás děti „zlobí“ znamená to, že „se zlobí“ tj. projevují nespokojenost, je třeba s tím pracovat a prozkoumat souvislosti. Čas a energie nad tím strávená, se vyplatí.  Hovoříme o tzv. bezpečném prostředí. To je to, co nám (dětem i dospělým) pocity radosti, lehkosti umocňuje.

Buďme tedy jako děti, lehněme si s nimi na zem, sedněme si na lavici nebo dolů společně do kroužku  i když jsme třeba učitelé. Sledujme jejich chování, nechme se inspirovat. Vylezme třeba i na strom, zahrajme si nějakou dětskou hru, odeberme na chvíli vážnost domácím a pracovním záležitostem.  Buďme chvíli sami, chvíli ve společnosti  spřízněných, pokud možno radostných lidí. Proto vlastně tak krásně fungují  a nabíjejí nás různá setkávání, skupiny, kde tvoříme, podporujeme se spíš než kde se musíme obhajovat nebo dohadovat.

Co můžeme udělat pro rozproudění radosti v našem životě?

Pokud se chceme vyladit na radost, je dobré se zaměřit na různé aspekty. Jednak je možné odblokovat tíhu a napětí na terapiích (například u nás na Access Bars a Access tělesné procesy nebo kraniosakrální terapii). Nebo doporučujeme taky individuální rodinné konstelace či odblokování kineziologií One brain v případě, že  nám radosti v našich životech „brání“ naše rodová linie.  U nás máme celou řadu námětů, kterými provázíme naše klienty.

Doporučujeme samozřejmě využít naše principy a la Metoda PES ®

PŘÍSTUP: zamyslet se, jestli se nepohybujeme většinu času ve starém paradigmatu – nejsme v tíze, v roli oběti, nemáme pocit, že nám něco nebo někdo škodí a omezuje nás v „rozkvětu“. Přesun do nového paradigma  – jsem sám tvůrcem života a můžu se nechat inspirovat  a pomoci (například terapie Access bars).

POHYB 

EMOCE

SMYSLY 

ZDRAVÍ ZEVNITŘ

ZDRAVÍ NA SEBE

UDĚLAT NĚCO JEN TAK

A jako vždy používat co nejčastěji :

Petra Laméa Poláková, terapie, školení ADHD jinýma očima