menu

Svět bez ADHD 11. díl  Pohled odborníka na funkční dýchání

05. června 2024 | ADHD očima odborníků

RNDr. Mgr. Rostislav Václavek

certifikovaný master instruktor Buteyko, certifikovaný master instruktor systému Oxygen Advantage,zakladatel a master instruktor ROS-dýchání, instruktor otužování,zakladatel  projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ , autor bestselleru „Změň svůj dech a začnou se dít věci“.

Slovo Petry úvodem: Mám osobní letité zkušenosti s blahodárným vlivem dýchání na mé vlastní zklidnění a pocity vnitřní pohody. Značným přínosem pro mě dech byl i při léčbě ekzému. Nerozuměla jsem přesným chemickým procesům, ale vnímala jsem, jak moc se mi zlepší nálada, myšlenky se zklidní a „den se rozjasní“. Jednoduché a hravé dechové techniky se tedy staly přirozenou součástí mé práce s dětmi (nejen s ADHD), ve chvíli, kdy potřebují zklidnění a zlepšení jejich prožívání života. Dechové cviky jsou známou relaxační technikou. Ovšem tušila jsem, že je za tím ještě něco víc.  V rámci mého zkoumání této problematiky jsem narazila na vliv dýchání nosem (namísto ústy) a začala si všímat, kolik dětí právě ústy dýchá a jak moc tento fakt může ovlivnit i jejich fyzickou kondici. Před časem jsem narazila na RNDr. Mgr. Rostislava Václavkaodborníka na funkční dýchání a další metody podporující zdraví (je zakladatelem projektu 5 pilířů zdraví 5PZ). Netřeba říkat, že mě jeho přirozeně vlídný moravský přístup v kombinaci s precizním vědeckým pojetím naprosto nadchnul. Moje radost pak byla značná, když jsem narazila i na jeho zmínku o vlivu správného (funkčního) dýchání právě u dětí s ADHD. Jsem tedy velmi vděčná, že ochotně kývl na psaný rozhovor pro Svět bez ADHD.  A že tak významným způsobem obohatí odborné pohledy na to, jak přistoupit k „řešení“ situace u dětí s ADHD.  Oblastí, které správné dýchání u děti s ADHD ovlivní, je opravdu celá řada, jak se dočtete v tomto příspěvku a já s tím naprosto souhlasím.

1. Rosťo, v jakém kontextu vnímáš problematiku ADHD?

Ze svého pohledu vnímám značnou souvislost mezi funkčním dýcháním
a ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).  Vliv dýchacích vzorců (to jak probíhá něco tak jednoduchého jako je dýchání) může mít  totiž významný vliv na řízení příznaků ADHD. Zlepšením okysličenosti, snížením stresu, podporou kvalitního spánku a zlepšením kognitivních funkcí mohou správné dechové techniky být cennou součástí komplexního přístupu k řízení ADHD. Jsem přesvědčen, že začlenění dechových cvičení do denní rutiny může pomoci řídit příznaky ADHD.  

2. Dalo by se nějak jednoduše popsat, co v organismu probíhá a v jakých oblastech dochází ke zlepšení u dětí s ADHD?

Funkční dýchání zajišťuje správnou rovnováhu kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Narušené dýchací vzorce, jako je mělké nebo rychlé dýchání, mohou vést k nerovnováze, což může ovlivnit funkci mozku a zhoršit příznaky ADHD, jako je nepozornost a hyperaktivita.

Obecně lze podle výzkumů říci, že funkční dechová cvičení vedou ke snížení příznaků ADHD. Například ve studii zaměřené na mindfulness a dechová cvičení bylo zjištěno, že tyto praktiky mohou pomoci při řízení impulzivity a nepozornosti u dětí s ADHD.

3. Mohl bys popsat některé praktické kroky, které lze s dětmi bezpečně provádět i doma?

Techniky jako hluboké břišní dýchání, střídavé dýchání nosními dírkami a redukovaná dechová cvičení mohou být prospěšné. Zde jsou některé zásady pro dechová cvičení s dětmi.

Udělejte to zábavné: Proměňte cvičení v hru nebo výzvu, aby dítě zůstalo zaujaté. Použijte vizuální pomůcky nebo aplikace navržené pro Buteyko dýchání, aby byla praxe interaktivnější.
Buďte trpěliví. Děti mohou potřebovat čas, aby si na tato cvičení zvykly, takže trpělivost a povzbuzení jsou klíčové.
Pravidelná rutina je pro co největší efekt důležitá. Zahrňte cvičení do denního režimu, aby se stala zvykem. Buteyko dýchací techniky mohou být prospěšné pro děti s ADHD, pomáhají zlepšit jejich soustředění, snižovat úzkost a podporovat celkový klid.

Zde jsou tři Buteyko dýchací cvičení, která jsou vhodná pro děti:

Závěrem je zde ještě důležitá poznámka ohledně odborného vedení. Často je užitečné vyhledat vedení odborníků vyškolených v dechových technikách. Mohou poskytnout strukturované programy přizpůsobené potřebám dětí s ADHD.


Pro další informace je vhodné sledovat naše vysílání tzv. Dýchánky zde: YouTube: Rostislav Václavek
​web: 5pz.cz
FB stránka: 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ
FB skupina: 5PILÍŘŮ ZDRAVÍ
Nebo v Anglickém jazyce: Buteyko Institute Method – https://buteykoclinic.com/

Tyto zdroje poskytují vhled do toho, jak strukturované dechové intervence mohou podporovat děti s ADHD.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Poláková, lektorka a terapeutka Metoda PES(R), INNP X-Academy