menu

Příběh Petry – zakladatelky INNP

23. prosince 2019 | Myšlenky INNP

Baví mě děti s ADHD a jinými potřebami. Podle mě mají velký potenciál a i když je to náročné, je to s nimi báječné.

V životě mě bavila spousta věcí, jako je cestování, sporty, příroda, studium cizích jazyků, komunikace s lidmi a zdravý životní styl.

Mou současnou vášní je propojení tělesného a psychického zdraví, zajímá mě fungování mozku a jeho vliv na chování a neklid u dětí. Postupně jsem se přenesla až k tomu, že každý je jedinečný, originální a zaslouží si rozvíjet to, co má a eliminovat to, co ho v životě brzdí. Uvědomila jsem si, jak důležité je vnímat věci srdcem. Baví mě studovat toto téma, neunikne mi snad žádná nová knížka. Zajímají mě osobnosti jako je Marie Montessori, Komenský, Prof. Kolář, S.G. Blythe, zkrátka všichni ti, kteří propojují výchovu, vzdělání, hru, pohyb a komplexní vnímaní světa. Tato oblast má pro mě absolutní smysl a naplňuje mě energií tak, že jsem schopná do noci vymýšlet pohybové programy a cvičební karty pro děti, napsat knížku Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly, a přes den řídit neziskovku na podporu tématu řešení ADHD a dys-poruch pohybem a vést jógu a pohybové kroužky ve školách. U toho mám stále na prvním místě mého žebříčku hodnot své potřeby a děti a rodinu. Tím se mi potvrzuje to, co jsem čítávala: když je člověk ve „flow“, tedy když dělá věci, které dávají smysl, čas potom plyne tak nějak jinak.

Osobní zkušenost a odvaha

Nebylo to tak vždy. Naše první vytoužené miminko mělo zdravotní komplikace hned od narození. Strávili jsme spoustu času po nemocnicích a vyšetřeních. Celý první rok jsme žili v obavách a hledali relevantní informace. Po ročním rozestupu se nám narodil další klouček… Na jednu stranu to bylo náročné období, které mě stálo hodně energie, na druhou stranu jsme našli plno inspirace a začali vše brát jako výzvu a prostor k otevřených nových oblastí, kam bych jinak patrně nepronikla. Potvrdilo se mi, že „děti jsou našimi učiteli“.

Pohyb a celostní přístup mě zajímal natolik, že jsem se po mateřské vrátila do profesní oblasti životního prostředí jen na částečný úvazek a udělala jsem si rekvalifikační kurz instruktorky dětské a dospělé jógy u České asociace dětské jógy. Získání certifikátu mě začalo hnát dál. Sebrala jsem odvahu začít dělat to, po čem jsem toužila celý život – pracovat s dětmi. Vždyť už jako malá jsem si neustále hrála na učitelku – kde se to tedy během let ztratilo?… Začala jsem jako dobrovolnice v kroužku pro děti ve Fondu ohrožených dětí – Klokánku, pokračovala jako lektorka hudební školy Malý muzikant a dnes vedu své vlastní kurzy jógy pro dospělé i pro rodiče s dětmi.

Pohyb ukáže problém a dokáže ho i řešit

Na lekcích, které jsem vedla, přišel AHA moment: některé děti byly bystré, ale více či méně nepozorné, rychlé, těkavé, emotivní nebo měly logopedické problémy. Tyto děti měly něco společného – byly to problémy s rovnováhou, koordinací, rytmem a křížovými pohyby.

Petra Poláková – cvičení pro dětii s ADHD

Díky tomu postřehu jsem poznala metody, které mě oslovily tím, že byly založené na „učení pohybem“ : neuro-vývojová stimulace (NVS) u Mgr. Marji Volemanové, Celostní program vývoje MUDr. Kleplové ® a vzdělávací kineziologie, kterou v naší republice propaguje naše kolegyně, speciální pedagožka Mgr. Stanislava Emmerlingová. Tyto metody řeší přímo příčinu – neurobiologickou nezralost dítěte a přetrvávající primární reflexy, což, jednoduše řečeno, způsobuje hyperaktivitu nebo poruchy učení. Správně cílený pohyb zapůsobil i u mého syna, s nimiž jsme odcvičili opravdu všechno možné 🙂 a vyřešili tak řadu potíží. Rozvinuly se mu dobře i tzv. kognitivní funkce (paměť, asociační myšlení, schopnost analýzy a strategie učení).

Jsem ráda, že mám nástroje, jak pomáhat dál

Z řešení neurovývojových poruch pohybem jsem byla nadšená a říkala si: když to jde u nás, proč nepomáhat i ostatním, kteří o to mají zájem? A proč se o tom, jak „vycvičit“ zdravé dítě tolik neví?? Říkala jsem si, že toto téma se nutně musí šířit dál a necelá dva roky jsem si na papír dávala vize nějakého komplexního institutu, který by zastřešoval metody, které jsem vypátrala, v jehož rámci pracovali stejní nadšenci jako já, který by dal dohromady síť externích odborníků, na něž bychom mohli rodiče odkazovat, v jehož rámci by bylo možné vytvářet a propagovat programy do školek a škol, kde by se dělaly besedy a kde by aktivity mířily na větší informovanost a pomoc pedagogům a třeba až na místa nejvyšší..

Na počátku roku 2019 jsme založili neziskovou organizaci INNP. Hned zčerstva jsme se s mými kolegyněmi Terezou a Zdenou zúčastnily akceleračního programu pro úspěšnou a prospěšnou neziskovku Impact First, kde nás nesmírně obohatila spolupráce s naším mentorem, trenérem osobní produktivity a time managamentu, Vráťou Čermákem. Díky půlročnímu úsilí jsme získaly cenné zkušenosti a druhé místo s naším projektem zaměřeným na nápravu neurovývojových poruch. Byly jsme povzbuzeny k tomu, abychom šířily naše unikátní cvičení do mateřských a základních škol. Náš pohybový program jsme nazvaly Smarty pro děti ® a rok 2019 završily jeho realizací v pilotní školce a na základní škole v Praze.

Máme také poradnu, kde rádi vyslechneme rodiče i děti a kde nabízíme neuro-vývojovou stimulaci (NVS) a další metody. Máme několik kolegyň – lektorek, které s nadšením vedou kroužky „chytré jógy“ Smarty Happy a spolupracovníky v rámci širšího týmu. Daří se nám předávat dál to důležité a málo známé na seminářích, přednáškách a besedách. Cítím velký vděk a radost a těším se, kam se toto vše bude posouvat dál.

23.12.2019